Dårlig kontroll med f-gasser i bygg- og anleggsbransjen

Tall og fakta, F-gass, Kulde

Publisert

Illustrasjonsfoto.

Miljødirektoratet har gjennomført tilsyn med f-gasser i bygg- og anleggsbransjen. De største bygg- og anleggsentreprenørene har ikke rutiner som sikrer at klima-, fryse- og kjøleanlegg blir håndtert av sertifiserte fagfolk. Resultatet er nedslående og viser at bestillere fortsatt har en lang vei å gå, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

Miljødirektoratet har gjennomført et tilsyn med de åtte største bygg – og anleggsentreprenørene i landet. Målet med tilsynet var å kontrollera at entreprenørene følger opp plikten de har for å sikre at de som installerer, og demonterer kuldeanlegg, luftkondisjoneringsanlegg eller varmepumper er sertifisert for jobben.

Inneholder svært sterke klimagasser
Kuldemedier i disse anleggene kan inneholde svært sterke fluorholdige klimagasser (f-gasser), blant annet hydrofluorkarboner (HFK).

I dag er lekkasjer av HFK-gasser fra kuldeanlegg, luftkondisjonering og varmepumper den desidert største kilden til utslipp av f-gasser. For å redusere og forhindre utslipp av f-gasser er det strenge krav til hvordan gassene skal håndteres og at det må utføres av sertifisert personell og foretak.

Kjenner ikke til kravet om sertifisering
Tilsynet som Miljødirektoratet gjennomførte viser at bygg- og anleggesentreprenørene i liten grad kjenner til kravet i regelverket om at den som setter ut oppdrag til kuldeentreprenører som håndterer f-gasser skal sikre at foretakene har nødvendig sertifisering, skriver Miljødirektoratet.

Har ikke rutiner som sikrer at kuldeentreprenører følger regelverket
De store entreprenørene setter ut oppdrag med arbeid på anlegg som inneholder f-gasser. I mange prosjekter er det en underleverandør som setter ut oppdraget til kuldeentreprenører. Både hovedentreprenør og mellomledd har et ansvar og må sette i verk tiltak for å sikre at regelverket for håndtering av f-gasser blir overholdt, skriver Miljødirektoretet.

Tilsynet viste at ingen av hovedentreprenørene hadde tilstrekkelege tiltak og rutiner eller tok stikkprøver for å kontrollere om montørene, de satte ut oppdrag til, var sertifiserte eller om mellombedriftene som satte ut oppdraget brukte sertifiserte underleverandører.

Følger opp med nye tilsyn der det er nødvendig
Miljødirektoratet vil følge opp entreprenørene så de får på plass de rutinene de skal og de vil gjennomføre flere tilsyn for å kontrollera at rutinene blir fulgt slik at f-gassene blir håndtert forsvarleg, avslutter Miljødirektoratet i sin nyhetsmelding.

Les hele saken fra Miljødirektoratet her.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: