Svak nedgang i 2022

Publisert

Illustrasjonsfoto: Prognosesenteret.

Byggekostnadene og -prisene hadde en eksepsjonelt sterk vekst i fjor. Vi venter en svak nedgang i 2022, og deretter to år med marginal vekst, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

Aktiviteten i økonomien har tatt seg opp betydelig, og verdiskapningen er nå på et høyere nivå enn før nedstengningen. Selv om omikron-varianten har vist seg å være svært smittsom, blir få alvorlig syke og har hatt marginale effekter på realøkonomien. Krigen i Ukraina skaper stor usikkerhet om fremtidig utvikling i markedene, men Norge får igjen av høy olje og gasspris. Økt olje- og gasspris sto alene for brorparten av oppgangen i disponibel realinntekt.

Aktiviteten reddes av ROT-markedet
Veksten i byggekostnadene og -prisene vil i kombinasjon med høyere renter legge en demper på bygginvesteringene. Vekstutsiktene for byggemarkedet er svekket, men foreløpig ligger det ikke an til noen stor nedgang. Dette betyr at nivået forblir høyt, selv om veksten uteblir.

Kort oppsummert vil markedet for nye boligbygg bidra mest negativt og trekke den samlede utviklingen ned i prognoseperioden. Samtidig ventes produksjonen av nye yrkesbygg å flate ut, mens ROT-markedene vil vokse. ROT yrkesbygg er ventet spesielt sterk vekst i 2023, på grunn av planlagt oppstart av flere store renoveringsprosjekter i offentlige bygg.

Den sterke veksten i materialkostnadene i 2021 var ventet å snu i 2022. Men så kom krigen i Ukraina som snudde opp ned på utsiktene for råvare- og energiprisene. De unormalt høye byggekostnadene vil nå vedvare lengre enn tidligere antatt, og når korreksjonen kommer avhenger av hvor lenge krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland fortsetter å forstyrre internasjonal handel.

Markedet for nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg tilknyttet bygg er beregnet til 12,7 mrd. kroner i 2021.

– Verdien av klimaarbeider tilknyttet eksisterende bygg ventes å øke med ca. 2 % i år, og med hele 4 % neste år, mens installasjon i nybygg ventes å gå ned neste periode, avslutter Lexow.

VKEs markedsrapport vår 2022
VKE Markedsrapport for klimamarkedet gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS.

Med klimamarkedet mener vi markedet for installasjon og vedlikehold av ventilasjons- og kulde-/varmepumpeanlegg, inkludert automatikk og produkter. I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i næringsbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og i prosesskjøling i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten.

Les hele markedsrapporten på medlemssiden (krever innlogging).

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: