Vannbåren varme i større bygg

Publisert

Thor Lexow, adm.dir. i VKE. Foto: Moment Studio.

Nå er endringer i byggteknisk forskrift (TEK) fastsatt med virkning fra 1. juli. Det ble ingen klimabaserte energikrav der man blandet sammen energibehov og klimagassutslipp. Men et nytt krav for å fremme energifleksible bygninger. – Kravet om felles varmesentral for større bygg er i praksis et krav om vannbåren varme, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

Det var stor forventning og oppmerksomhet rundt høringen av det som ble kalt 'klimabaserte energikrav' i ny byggteknisk forskrift (TEK). Høringen skapte stort engasjement og mange i byggenæringen hadde håpet på større endinger som vil bidra til mer bærekraftige nybygg når endringene i TEK endelig skulle komme.

Bruksstadiet er vesentlig
Klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport av byggematerialer utgjør en betydelig del av klimagassutslippene i byggsektoren. Samtidig er bruksstadiet vesentlig når man skal vurdere miljøytelsen i bygningens livsløp.

VKE har hele tiden ment at helhetlige klimagassberegninger er nødvendige for å ta riktige miljøvalg knyttet til produkter og løsninger. Høringsforslagets klimamodell omfattet kun produktstadiet, utskiftning og ombygging, men ikke hele bruksstadiet. Dette blir stykkevis og delt, og man ender fort opp med suboptimalisering av produkter og løsninger når man ikke gjør helhetlige livsløpsvurderinger.

– Vi er derfor godt fornøyde med at den alternative klimamodellen med teknisk bytte mellom energitiltak (U-verdier) og klimagassutslipp fra produktstadiet ble forkastet slik VKE ba om i høringsrunden. Kvalitetsprodukter med god ytelse i bruksstadiet, lang forventet levetid, som kan repareres og egner seg for ombruk må vinne frem, sier Lexow.

Krav om energifleksible løsninger og felles varmesentral
Bygninger skal prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for forsvarlig energibruk. Bygninger er tilknyttet et energisystem og det er samfunnsøkonomisk at energibruken er fleksibel og tilpasningsdyktig etter belastningen i energisystemet, tilgangen på kraft og energiprisen.

– Kravet om felles varmesentral i store bygg vil legge til rette for varmelagring og avlaste effekttopper i strømnettet til varmeformål. Termiske og energifleksible energisystemer kan da styres og regulere avhengig av belastingen på strømnettet og mer effektiv bruk av termiske løsninger som varmepumper, sier Lexow.

VKE skulle gjerne også sett at kravet om energifleksible løsninger ble strammet inn til å gjelde en større andel av varmebehovet og være gjeldende også for bygg mindre enn 1 000 m².

– Med tanke på den energikrisen vi er inne i, burde myndighetene tilrettelegge for varmepumper og andre teknologier som frigjør elektrisk kraft til andre formål, fortsetter Lexow.

Plan for fremtidige skjerpelser i TEK
Klimagassberegninger etter NS 3720 krever at datakvaliteten for miljødeklarasjoner (EPD) som skal inngå i ferdig prosjektert bygning skal være en gyldig tredjeparts verifisert miljødeklarasjon iht. NS-EN 15804. Ventilasjonsbransjen jobber med å utarbeide miljødeklarasjoner. Forutsigbarhet er nødvendig for å lede bransjen i riktig retning. Helhetlige klimagassberegninger må komme, og leverandørene vil gjennom EPDer dokumentere produktenes miljøpåvirkning i en bygningssammenheng.

– Vi må få en plan for de fremtidige opptrapping av kravene TEK og hvilke bygningsdeler som blir inkludert slik som VVS-installasjoner. Sammenligning av miljøprestasjonen til byggevarer ved bruk av EPD-informasjonen skal være basert på produktets bruk i og dens innvirkning på bygningen, og skal ta i betraktning hele livsløpet, avslutter Lexow.

Flere nyheter

  1. Varmepumper sentralt i Kraftløftet

    I slutten av september leverte NHO og LO en felles strategi for energieffektivisering, varmepumper i bygg og lokal solkraftproduksjon. – Strategien er en driver for betydelig satsing på enøk for å redusere kraftbehovet til bygg og industri og frigi elektrisitet til andre formål enn oppvarming, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: