Veiledning el-tavler

Publisert

VKE har inngått et samarbeidet med Norsk Eltavleforening. Som fageier til to elektrofag, nemlig ventilasjonsteknikkfaget og kulde- og varmepumpeteknikkfaget ønsker VKE å bidra til at bransjen får faglig påfyll for å ivareta kvalitet og HMS i arbeidet med eltavler til ventilasjons-, kulde- og varmepumpeanlegg.

Norsk Eltavleforening har utarbeidet et kortfattet informasjonsskriv om forskriftsmessig utførelse av ventilasjonstavler med fokus på krav, regelverk og ansvar.

Målgruppen for informasjonen er i tillegg til tavleprodusentene; elektroentreprenører, ventilasjonsentreprenører, kuldeentreprenører og andre aktuelle tekniske entreprenører og rådgivende konsulenter.

Bakgrunnen for skrivet er at ventilasjonsanlegg, kuldeanlegg og pumpeanlegg defineres som en maskin og er dermed underlagt maskindirektivet og Forskrift om maskiner.

Utførende standard for elektrisk utstyr og elektrisk opplegg i et maskinanlegg, er NEK EN 60204-1. Denne standarden stiller en del sikkerhetskrav til elektrotavler og elektrisk opplegg på maskiner, avhengig av hvordan anleggets farlighetsgrad vurderes. Det forekommer en del usikkerhet og uvidenhet om disse forholdene, og det oppstår ofte unødige diskusjoner mellom partene mht. krav, regelverk og ansvar ved levering av tavler til ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg og pumpeanlegg.

– Gjennom samarbeidet med Tavleforeningen vil VKE distribuerer faglig informasjon til våre medlemmer direkte og via vår hjemmeside. Dette er nyttig informasjon for alle som bygger og utfører arbeid på ventilasjons-, kulde- og varmepumpeanlegg, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

Infoskrivet kan du laste ned her.

Flere nyheter

  1. Seminar: Ombruk i VVS-bransjen

    Den grønne, sirkulære bølgen skyller over byggebransjen. I første bølgetopp ser vi krav til ombrukskartlegging skumme, men bakenfor følger en større bølge og omstilling av hele vår verdikjede. Velkommen til vårens viktigste seminar for VVS-bransjen!

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: