VKE inn i styret i AREA

Publisert

Vårens generalforsamling i AREA ble avholdt i 13. mai i Athen, der ble det valgt et nytt styre og ny generalsekretær. Coen van de Sande ble valgt som ny president og Espen Rønning ble valgt inn i styret.

Generalforsamling
AREA er den europeiske bransjeorganisasjonen for entreprenører som arbeider med kuldeanlegg, klimakjøling og varmepumper, den avholder to årlige generalforsamlinger. Valg til nytt styre skjer på vårsamlingen. Et styremedlem blir valgt for to år og kan sitte i maksimalt fire år i den innvalgte posisjonen, tidligere president Marco Buoni går av som leder etter å ha nådd denne grensen. Under Marco Buonis ledelse har AREA vokst frem som en viktig internasjonal aktør i bransjen. Blant annet har AREA i tett samarbeid med UNEP utviklet et kurs for kuldeteknikere innen alternative kuldemedier spesielt beregnet til bruk i lavinntektsland. Han har også hatt en viktig rolle i opprettelsen av U3-ARC, foreningen for aktører innen kulde i Afrika, etter modell av AREA.

Det nye styret er:

 • Coen van de Sande, NVKL (NL) – president
 • Grzegorz Michalski, KFCh (PL) – visepresident
 • Marco Buoni, ATF (IT) – tidl. president med spesielt mandat for internasjonale relasjoner
 • Seamus Kerr, IRI (IE) – kasserer (gjenvalgt)
 • Thanos Biris, HUFGAS (GR) – styremedlem (gjenvalgt)
 • Stepan Stojanov, SCHKT (CZ) – styremedlem
 • Espen Rønning, VKE (NO) – styremedlem

Ny generalsekretær
Den tidligere generalsekretæren, Olivier Janin, har tatt over ledelsen av Orgalim og må derfor tre av som generalsekretær for AREA.  Olivier Janin har vært generalsekretær for AREA i 14 år, og har spilt en viktig rolle i at AREA har vokst til den organisasjonen den er i dag. Ny generalsekretær for AREA er Claire Grossmann.

AREA holder til i Brüssel og er samlokalisert i Orgalim. Orgalim er den europeiske bransjeorganisasjonen for industri, hvor Norsk Industri er medlem.

Mye diskusjoner om ny f-gassforordning
Mye av tiden på møtet i Athen ble brukt til å diskutere det nye forslaget til f-gassforordning som EU-kommisjonen har lagt frem.

– Siden Norge ikke er medlem av EU så har vi liten mulighet til å påvirke dette regelverket nasjonalt, derfor er medlemskap i foreninger som AREA veldig viktig for oss, sier Espen Rønning, fagsjef i VKE. Jeg ser frem til å jobbe enda tettere på AREA som en del av styret og være med på å utvikle regelverket for kuldebransjen i EU og Norge.

Flere nyheter

 1. Rammeavtale for juridiske tjenester

  VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS. Medlemsbedrifter kan gjennom avtalen få advokatbistand til sterkt rabatterte priser på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

 2. Opplæringskontorene beholder dagens rolle

  Opplæringskontorenes viktigste rolle er å sikre kvaliteten på yrkesopplæringen gjennom koordinering og støtte til både lærlinger og bedrifter. Nå har Kunnskapsdepartementet endelig fått ferdigstilt forskrift til opplæringsloven og etter mye trykk fra arbeidslivets parter har opplæringskontorene beholdt dagens rolle som navet i lærlingeløpet.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: