Enklere risikovurdering for lav-GWP anlegg

Publisert

En ny veiledning skal gjøre det enklere å installere anlegg med brannfarlige lav-GWP kuldemedier. Den er laget av Norconsult på oppdrag for Norsk kjøleteknisk forening (NKF), NOVAP og VKE.

Risikovurdering av anlegg og beregning av tillatt fyllingsmengde er et krav for alle kulde- og varmepumpeanlegg med brannfarlige eller giftige kuldemedier. 

– Vi håper at veiledningen vil gjøre det enklere og rimeligere å gjennomføre gode risikovurderinger for anlegg med naturlige kuldemedier, sier Thor Lexow, adm.dir i VKE. 

Sjekklister for fire typer anlegg
Norconsult har derfor laget:

 • Sjekklister for fire eksempelanlegg: To med propan, et med CO2 og et med ammoniakk
 • Et regneark for å beregne maksimal tillatt fyllingsmengde

– Ved å følge disse sjekklistene kan du oppfylle kravene til risikovurdering, forteller sivilingeniør Henriette Kristiansen i Norconsult. Kristiansen og prosjektansvarlig Vidar Havellen har laget veilederen, som også omfatter en veiledningstekst. 

Utfylt sjekkliste = dokumentasjon
Sjekklistene har krav til: 

 • Plassering; oppstillingssted og tilgangskategori
 • Utstyr ut fra kuldemedium og maksimal fyllingsmengde
 • Aktive og passive sikkerhetsløsninger, nødventilasjon, eventuelt scrubber, EX-krav
 • Service, drift og vedlikehold

Ferdig utfylte sjekklister tjener som dokumentasjon av risikovurderingen. Det er imidlertid én ting du må gjøre i tillegg til å bruke sjekklistene.

– Du må alltid vurdere spesielle forhold på oppstillingsstedet for anlegget, understreker Kristiansen. Er det noe spesielt ved stedet som krever andre tiltak? Det kan for eksempel være type brukere, rømningsveier eller nærhet til andre elektriske installasjoner. Disse vurderingene skal også dokumenteres via sjekklistene. 

Kan ikke brukes for småhus
Sjekklistene dekker ulike bygningskategorier for ulike kuldemedier.

– Det avhenger av hva slags styringssystem vi forventer; for eksempel om det skal være overvåkning via SD-anlegg og alarmer ved feilmelding, forklarer Kristiansen. For eksempel har barnehager sjelden egen vaktmester, og derfor er denne kategorien ikke dekket av sjekklistene for propan-anlegg. Det betyr ikke at barnehager ikke kan ha slike anlegg. Skal du installere propan-varmepumpe i en barnehage, må du gjøre en egen risikovurdering, poengterer Kristiansen. 

Veilederen har ingen sjekklister som omfatter småhus. Den dekker heller ikke ventilerte kabinetter bygget i henhold til IEC 60335-2-40.

– Du må gjøre en egen risikovurdering når denne standarden er brukt, forklarer Kristiansen.

Bygningstyper og anlegg lav-gwp-veilederen dekker

Bygningstype Propan Propan
Monoblock
CO2 Ammoniakk
 

Ventilert kabinett
væske/vann

Utendørs
luft/vann

væske/vann

Ventilert kabinett
væske/vann

Boligblokk X X
Barnehager X X X
Kontorbygg
Skoler/undervisningsbygg
Universitet/høgskole
Sykehus X* Kan vurderes*
Sykehjem X* Kan vurderes*
Hoteller
Idrettsbygning
Forretningsbygning
Kulturbygning
Lett industri/verksted
Offentlig transportterminal
Rettssaler/fengsler X* Kan vurderes*
Svømmehaller

 

* Krever egen risikovurdering

Basert på standard pluss noen egne krav
Kravene i sjekklistene er utformet i henhold til NS-EN 378 del 1 til 4, men prosjektgruppen har også stilt egne krav til tiltak der medlemmene mener det er nødvendig for å oppnå akseptabel risiko. Dette beskrives nærmere i selve veilederen. 

– Vi er sikre på at tiltakene vi har satt opp skal være gode nok til å redusere risikoen til et akseptabelt nivå slik at et anlegg blir trygt hvis du har alt dette på plass, oppsummerer Kristiansen. 

Her kan du få tilgang til lav-gwp veilederen

Flere nyheter

 1. Rammeavtale for juridiske tjenester

  VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS. Medlemsbedrifter kan gjennom avtalen få advokatbistand til sterkt rabatterte priser på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

 2. Opplæringskontorene beholder dagens rolle

  Opplæringskontorenes viktigste rolle er å sikre kvaliteten på yrkesopplæringen gjennom koordinering og støtte til både lærlinger og bedrifter. Nå har Kunnskapsdepartementet endelig fått ferdigstilt forskrift til opplæringsloven og etter mye trykk fra arbeidslivets parter har opplæringskontorene beholdt dagens rolle som navet i lærlingeløpet.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: