Enova i motfase

Thor Lexow er bekymret er for reduksjonen i Enova-støtte. Foto: Jøns Sjøgren

Nok en gang kutter Enova i tilskuddet til gode og fornuftige enøktiltak i boliger, samtidig som de opprettholder støtten til elektriske motorsykler. Resultatet er at man nå får flere ganger så mye i støtte til å kjøpe elektrisk motorsykkel enn å investere i et balansert ventilasjonsanlegg eller varmepumpe i boligen.

– Helt ufattelig hvordan Enova har valgt å fordele og skalere tilskuddsmidlene, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Vil ikke støtte kjente og markedsmodne tiltak
Dette er resultatet av en langsiktig strategi hos Enova der de støtter energitiltak som defineres som markedsmessig umoden teknologi. Når energitiltaket er kjent og markedsmodent vil Enova gradvis trappe ned og etter hvert fase ut støtten. Denne strategien har vi sett lenge og markedet reagerte negativt i 2020 da støtten til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe ble fjernet og maksimal støtte til balansert ventilasjon ble kraftig redusert.

Kutt i støtten for balansert ventilasjon
Enova kutter støtten for å installere balansert ventilasjon. Fra 1. oktober halveres støttebeløp fra 10 000 kr til 5 000 kr.

– Jeg er bekymret for denne reduksjonen i støtte til balansert ventilasjon. I tillegg til en stor energibesparelse gir balansert ventilasjon et sunnere inneklima med jevn fordeling av friskluft, i riktig mengde og med ønsket temperatur. Tiltak på bygningskroppen som etterisolering og tetting krever et velfungerende ventilasjonssystem for å opprettholde et sunt og godt inneklima. Samtidig gir balansert ventilasjon rensing av uteluften før den slippes inn. Dette er noe som er spesielt viktig for dem som er plaget av allergi, astma eller er sensitiv for støv, poengterer Lexow.

For lite støtte til varmepumper
Støtten til varmepumper er kraftig redusert og delvis faset ut slik som med luft-til-vann-varmepumper og avtrekksvarmepumper. Enova begrunner endringene i støtte med at tiltakene i boligmarkedet viser en positiv utvikling. Et nytt tiltak er støtte til varmtvannsbereder med varmepumpe.

– Det er bra at Enova anerkjenner virkningen og samfunnsnytten av varmepumper i energisystemet, men det er fortsatt mange barrierer som hindrer at potensialet for bruk av varmepumper benyttes. Her er informasjon og økonomi viktige drivere for å utløse tiltak. VKE mener at varmepumper er energieffektivt og miljøvennlig og derfor blant de foretrukne teknologier til romoppvarming og varmtvann. Det er derfor viktig at støtten økes for de mest kostbare installasjonene, slik som bergvarmepumper og andre væske-til-vann-varmepumper som har stor nytte i energisystemet, men som tar litt lengre tid å tjene inn, sier Lexow.

– Enova burde gi ekstra støtte til varmepumper som bruker naturlige kuldemedier som propan og CO2. For mange er propan et nytt kuldemedium med lav GWP. Slik kan man øke etterspørselen etter produkter man ønsker skal være fremtidens varmeløsninger, mener Lexow.

Viktig for å opprettholde markedet og satse på energieffektivisering
– Det er beklagelig at regjeringen og Enova ikke styrker støttetilbudet til boligeiere som vil gjennomføre energitiltak, dette ville ført til økt aktivitet for bedriftene som betjener privatmarkedet i denne vanskelige markedssituasjonen. Det går også mot rådene til energikommisjonen som anbefaler en forsterket satsning på energieffektivisering frem mot 2030. Støtten må ikke bare sørge for at tiltakene blir gjennomført, men også sørge for at tiltakene blir gjennomført innen 2030, avslutter Lexow.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: