Nytt kurs for praksiskandidater ‒ Ventilasjonstekniker

Kan du tenke deg å ta fagbrev som ventilasjonstekniker ved å være med på teori­forberedende kurs? OTDE og VKE setter nå opp et nytt kurs til høsten.

Ventilasjonstekniker er en ny fagutdanning innen elektrofag. For dem med lang relevant erfaring er det mulighet til å ta fagbrev uten opplæring i skole og læretid i bedrift. Dette kalles praksiskandidatordningen.

Kravet for å melde seg opp til fagprøve som praksiskandidat er at du må dokumentere minst 5 års relevant og allsidig praksis fra fagfeltet og i tillegg bestå en teoretisk eksamen (praksiskandidateksamen) med kompetansemål fra læreplanen i Vg3 ventilasjonsteknikkfaget, før fagprøven kan avlegges.

Oppstart og varighet
OTDE og VKE vil fra 17. oktober 2023 starte teoriforberedende kurs i ventilasjonsteknikkfaget. Kurset vil gå over ca. 30 uker, med tverrfaglig eksamen mai/juni 2024.

Kursets varighet vil være 120 timer fordelt over én kveld per uke, med ca. 4 undervisnings-timer per kveld.

Krav til forkunnskaper
Å kunne regne i Vg3 ventilasjonsteknikkfaget innebærer å utføre matematiske beregninger og vurdere resultater i forbindelse med planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Det vil også si å foreta lufttekniske beregninger i et ventilasjonsanlegg. Det innebærer også å kunne hente informasjon om fysiske størrelser ut av tabeller og diagrammer. Kursdeltaker må ha grunnleggende forkunnskaper i praktisk matematikk.

Noen relevante lenker for kontroll av forkunnskaper:
https://www.kompetansenorge.no/test-deg-selv/
https://ndla.no/nb/subject:1:4c20c255-cf86-44b7-b628-950a4911c686/

Undervisningsmateriell
Tilgang til nødvendig undervisningsmateriell vil bli gitt på kurset. Kursdeltaker stiller med egen PC med Microsoft Office.

Det er en fordel om kursdeltaker har kjennskap til NEMITEKs kompetansebibliotek med Ventøk-serien, SINTEF Byggforskserien, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og Maskinforskriften.

Nettkurs
Kurset gjennomføres med fjernundervisning via web og en fysisk oppstartssamling hos OTDE i Farexvegen 7 på Frogner utenfor Oslo.

Kursavgift
Kursavgiften er kr 28 400.
For VKEs medlemsbedrifter gis det 20 % rabatt og kursavgiften er kr 22 720.

Oppmeldingsavgift til eksamen
Ved oppmelding til eksamen må deltakerne betale oppmeldingsavgift til fylkeskommunen på kr 1 251 (pris per 01.01.2023).

Påmelding
Kurset har en kapasitet på 24 kursdeltakere.

Påmeldingsfrist er 9. oktober 2023. Vi tar forbehold om å avlyse kurset dersom det ikke blir nok påmeldte.

Påmelding gjøres ved å sende epost til .

Flere nyheter

  1. Rammeavtale for juridiske tjenester

    VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS. Medlemsbedrifter kan gjennom avtalen få advokatbistand til sterkt rabatterte priser på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

  2. Opplæringskontorene beholder dagens rolle

    Opplæringskontorenes viktigste rolle er å sikre kvaliteten på yrkesopplæringen gjennom koordinering og støtte til både lærlinger og bedrifter. Nå har Kunnskapsdepartementet endelig fått ferdigstilt forskrift til opplæringsloven og etter mye trykk fra arbeidslivets parter har opplæringskontorene beholdt dagens rolle som navet i lærlingeløpet.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: