Sviktende byggmarked rammer klimamarkedet

Publisert

– Vi venter en liten nedgang i klimamarkedet i år, etterfulgt av en betydelig nedgang neste år, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE. Når vi får et oppsving i nybyggingen, som Prognosesenteret venter i 2025, kan vi få en solid opphenting på hele 10 prosent.

Svak krone, prisøkning og arbeidsledighet
Inflasjonssituasjonen de siste to årene har skapt økonomisk usikkerhet, men i august så vi en tydelig nedgang i konsumprisindeksen. Prisene på mat og drikke har økt kraftig, spesielt på grunn av svekkelsen i valutakursen det siste halvåret. Likevel er Norge fortsatt påvirket av høyere priser i forhold til de fleste av våre handelspartnere. Dette skyldes at økt inflasjon fra import tar tid før det påvirker norsk økonomi, vanligvis med en forsinkelse på omtrent et halvt år.

Arbeidsledigheten fortsatte å øke i august, men arbeidsmarkedet holder seg overraskende sterkt sammenlignet med gjennomsnittlig arbeidsledighet på 2000-tallet. SSB venter likevel at arbeidsledigheten vil øke utover i 2023, og spår at ledigheten vil ende på 3,7 prosent ved utgangen av året.

Historisk svake salgstall for nye boliger
Uvanlig svake salgstall for nye boliger gjennom første halvår av 2023 peker i retning av mye lavere igangsetting for boliger i år enn i fjor. I tillegg vil renteøkninger og vedvarende høy konsumprisvekst redusere husholdningenes disponible inntekter. Dette svekker kjøpekraften til boligmarkedets potensielle kjøpere fremover.

Yrkesbygg og ROT
Igangsettingen av nye yrkesbygg endte med en vekst på 3,3 prosent fra 2021. I likhet med resten av den norske økonomien viste fjorårets igangsetting overraskende motstandsdyktighet mot en rekke rentehevinger, høy prisvekst og ikke minst høye byggekostnader. Vi ser derimot nå at lavere aktivitet i norsk økonomi også har ført til lavere igangsetting av nye yrkesbygg.

Utviklingen i ROT-markedene har imidlertid vært svakere enn ventet hittil i år, og vi venter nå nedgang i ROT-markedet i år. Imidlertid tror vi at etterspørselen blir økende allerede i 2024, og at det i 2025 vil bli en relativt stor etterspørsel.

Venter nedgang i klimamarkedet
Markedet for nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg tilknyttet bygg er beregnet til 14,7 mrd. kroner i 2022. Det er en volumøkning på 5 prosent fra 2021, til tross for sterk prisvekst i fjor. Vi venter en nedgang i klimamarkedet på 3 prosent i år, etterfulgt av en nedgang på 9,4 prosent neste år, målt i faste priser. Får vi et oppsving i nybyggingen, som Prognosesenteret venter, kan vi få en solid opphenting i 2025 på hele 10 prosent.

Stor sysselsetting av kuldemontører
Sysselsettingen innen VVS økte med 3,3 prosent i fjor, mens antall sysselsatte kuldemontører steg med hele 6,8 prosent.

I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i næringsbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og prosesskjøling mv. i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten, men noe vi håper å få med i framtidige rapporter.

VKE Markedsrapport 2/2023 for klimamarkedet er sendt ut til VKEs medlemsbedrifter. Rapporten gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS. Medlemmer av VKE kan laste ned markedsrapporten her (krever innlogging.)

Flere nyheter

  1. En bølgedal for byggebransjen

    2024 blir et tøft år for byggebransjen. Høye renter og byggekostnader gjør at vi venter fallende byggproduksjon i år. Vi anslår en vekst igjen i 2025, ettersom rentekutt vil stimulere etterspørselen, samt drahjelp fra noen store byggeprosjekter i offentlig regi.

  2. Kunstig intelligens i klimabransjen

    Kunstig intelligens (AI) vil spille en sentral rolle i å forbedre effektiviteten og innovasjonen i ulike bransjer, påvirke arbeidsmetoder og utfordre tradisjonelle roller som håndverkere, entreprenører, ingeniører og rådgivere. "AI i bransjen – Inspirasjon og muligheter" var temaet på VKE-konferansen som gikk av stabelen 25. april til en fullsatt sal på ærverdige Oslo Militære Samfund.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: