Webinar – Sikkerhetsarbeidet i BA bedrifter

Publisert

Vi inviterer medlemmer til gratis webinar om sikkerhetsarbeidet i BA bedrifter.

Velkommen til gratis webinar og temaet om Sikkerhetsarbeidet i BA-bedrifter.

Tirsdag 26. september kl. 08.30 – 10.00.

Du møter blant annet representanter fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Næringslivets Sikkerhetsråd, og NHO som vil reflektere rundt hvilke mulige trusler/eksponering som bedriftene står ovenfor, videre endringer i trusselbildet som har/kan ha betydning for aktørene i BA-næringen.

Meld deg på her innen mandag 25. september:

PÅMELDING

I tillegg vil Nelfo delta og gi oss gode eksempler på hvordan de sammen med sine medlemsbedrifter jobber med dette.

Agenda

  • 8:30 Velkommen v/Lars Jacob Hiim (Administrerende direktør Boligprodusentene)
  • 8:35 De store linjene – hvilke sikkerhetsutfordringer står Næringslivet overfor? /Odin Johannessen Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
  • 8:50 "Sikkerhetsarbeidet i BA bedriftene" v/ Christopher McCabe / Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • 9:05 Hvordan jobber NHO med sikkerhet v/Cecilie Giil (NHO)
  • 9:20 Slik jobber vi ut mot våre medlemmer v/Jon Steinar Sjøvik Hanestad (NELFO)
  • 9:35 Eksempel fra bransjen
  • 9:50 Paneldebatt og avrunding ledet av Lars Jacob Hiim

Link til teams blir sendt ut til påmeldte mandag 25. september.

Det gjøres oppmerksom på at det blir gjort opptak av webinaret, og tilgjengeliggjort for medlemsbedrifter på våre nettsider. Deltagelse på webinaret anses som avgitt samtykke til opptak.

Flere nyheter

  1. Varmepumper sentralt i Kraftløftet

    I slutten av september leverte NHO og LO en felles strategi for energieffektivisering, varmepumper i bygg og lokal solkraftproduksjon. – Strategien er en driver for betydelig satsing på enøk for å redusere kraftbehovet til bygg og industri og frigi elektrisitet til andre formål enn oppvarming, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: