Avgiften på HFK-gasser øker igjen

Publisert

1. januar økte avgiften på HFK gasser igjen, i tråd med forslaget i statsbudsjettet. Den planlagte opptrappingen av CO2-avgiften fortsetter, og denne gangen er økningen på over 23 prosent.

En planlagt økning
Siden Solberg-regjeringen la frem sin klimamelding i 2020 har CO2-avgiften steget jevnt og trutt, målsetningen i klimameldingen var at avgiften skal være 2 000 kr per tonn CO2-ekvivalent innen 2030. Avgiften har i denne omgang økt fra 952 til 1 176 kroner per tonn CO2-ekvivalent.

– Mest sannsynlig vil denne avgiften stige jevnt frem mot 2030, så dette kan man bare legge inn i fremtidige planer, sier Espen Rønning, fagsjef i VKE.

CO2-avgift og kuldemedier
– CO2-avgiften er nok noe man først og fremst forbinder med utslipp i forbindelse med forbrenning av fossile brensler, men det er den samme satsen som benyttes for alle klimagasser, sier Espen Rønning.

Hydrofluorkarboner er sterke klimagasser, fordi de har en svært lang levetid i atmosfæren. I rapportene til FNs klimapanel er denne klimapåvirkningen tallfestet ved at kuldemediene får en verdi for globalt oppvarmingspotensial (GWP). GWP-verdiene som benyttes for å beregne CO2-avgiften er hentet fra den femte hovedrapporten til det internasjonale klimapanelet. For kuldemedier kan disse finnes i Skatteetatens "Kodeveileder for særavgifter".

Tabellen under viser noen kuldemedier med GWP og størrelsen på CO2-avgift fra 1. januar 2024.

Kuldemedium GWP CO2-avgift (kroner per kg kuldemedium)
R-32 677 796,2
R-134a 1300 1 528,8
R-410A 1923,5 2 262,0
R-513A 572 672,7

I tillegg til CO2-avgiften kommer også prisen på selve kuldemediet og mva.

Et regelverk i endring
– Kuldebransjen står foran et stort skifte når det gjelder kuldemedier, så det er viktig at vi som bransje gir gode anbefalinger til kundene våre. Noen kuldemedier vil bli forbudt, mens prisene på andre kuldemedier vil stige etter hvert det blir færre kvoter i markedet, fortsetter Espen Rønning. Dette kommer i tillegg til at avgiftene fortsetter å øke.

VKE vil anbefale alle våre medlemsbedrifter og andre aktører i bransjen å ta hensyn til pris- og avgiftsøkningene når de veileder sine kunder om rehabilitering av gamle anlegg og investering i nye anlegg. Bransjen må levere klimavennlige og fremtidssikre anlegg, avslutter Espen Rønning.

Du kan lese mer om kuldemedier- og f-gass her: https://www.vke.no/kuldemedier-og-f-gass/

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: