Enova støtter prosjekter innen energiomlegging

Publisert

Enova støtter prosjekter innen energiomlegging. Illustrasjon: Enova SF.

Enova har utlyst støtte til pilot- og investeringsprosjekter som ønsker å gjøre det mer kostnadseffektivt å konvertere til vannbåren varme og lavtempererte anlegg. Søknadsfristen er 16. mai.

Utlysningen retter seg mot teknologiutviklingsprosjekter som skal bidra til økt fleksibilitet i energisystemet og prioriterer i denne om gang to temaer; kostnadseffektiv konvertering fra elektriske til vannbårne anlegg og kostnadseffektiv konvertering fra høytemperatur til lavtemperatur varme.

Hvor mye støtte kan man få?
Økonomisk støtte fra Enova til bedrifter er begrenset av statsstøtteregelverket. Generelt vil støtten ligge på mellom 25% til 50% av prosjektkostnadene avhengig av type prosjekt og størrelse på bedriften som mottar støtte. Mindre bedrifter kan få mer støtte enn store bedrifter.

Enova har ikke satt noe øvre grense på selve støttebeløpet, men dette gis av en pott i konkurranse med andre søkere. Kostnader som kan tas med i prosjektet avhenger av om det er et investeringsprosjekt eller pilotprosjekt, begge er beskrevet i Enovas programkriterier for støtteordningen. Prosjekter som kun omfatter investeringer i moden teknologi som allerede finnes på markedet kan ikke få støtte.

Hva bør man tenke på dersom man skal skrive en søknad?
Først og fremst må søknaden være innenfor Enovas tematiske avgrensning, hvor de ønsker å få demonstrert teknologier som øker fleksibiliteten i energisystemet og nye varme- og kjøleløsninger.

Søker må også vise at selskapet har god nok økonomi og kompetanse til å gjennomføre prosjektet.

Søknadene rangeres etter disse kriteriene:

  • Innovasjonshøyde
  • Spredningspotensial
  • Potensial for å bidra til omstilling mot 2050 ved å gi redusert klimagassutslipp, energi- eller effektbruk

Søknadsfristen er 16. mai 2024

Utlysningen finner du her.

Flere nyheter

  1. En bølgedal for byggebransjen

    2024 blir et tøft år for byggebransjen. Høye renter og byggekostnader gjør at vi venter fallende byggproduksjon i år. Vi anslår en vekst igjen i 2025, ettersom rentekutt vil stimulere etterspørselen, samt drahjelp fra noen store byggeprosjekter i offentlig regi.

  2. Kunstig intelligens i klimabransjen

    Kunstig intelligens (AI) vil spille en sentral rolle i å forbedre effektiviteten og innovasjonen i ulike bransjer, påvirke arbeidsmetoder og utfordre tradisjonelle roller som håndverkere, entreprenører, ingeniører og rådgivere. "AI i bransjen – Inspirasjon og muligheter" var temaet på VKE-konferansen som gikk av stabelen 25. april til en fullsatt sal på ærverdige Oslo Militære Samfund.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: