Opplæringskontorene beholder dagens rolle

Foto: Niels Elling Wisth/NewPro

Opplæringskontorenes viktigste rolle er å sikre kvaliteten på yrkesopplæringen gjennom koordinering og støtte til både lærlinger og bedrifter. Nå har Kunnskapsdepartementet endelig fått ferdigstilt forskrift til opplæringsloven og etter mye trykk fra arbeidslivets parter har opplæringskontorene beholdt dagens rolle som navet i lærlingeløpet.

I de tidligste utkastene til opplæringsforskriften var det sådd tvil om dagens opplæringskontor ville beholde den rollen de har hatt i opplæringsløpet. Lærlingekontrakten skulle signeres direkte med bedrift, opplæringskontoret ville ikke kunne gir undervisning og en eventuell avtale med bedrift og opplæringskontor måtte gjøres utenom opplæringsløpet.

– Heldigvis har regjeringen fått direktoratet til å snu på punktet, etter veldig mye hardt arbeid av spesielt NHO Byggenæringen, sier Espen Rønning, fagsjef i VKE.

Opplæringskontorene har en spesiell rolle i byggenæringen og den store majoriteten av lærlingene har vært tilknyttet et opplæringskontor. Derfor har det vært spesielt viktig for bransjen å beholde opplæringskontorene slik de har fungert i dag.

Krav til vedtekter
Det har blitt en innstramming på hvordan et opplæringskontor skal organiseres. Det er kommet krav til vedtekter, registrering i enhetsregisteret og styresammensetning. Fylkeskommunen er også pålagt å godkjenne opplæringskontoret på lik linje som en opplæringsbedrift, noe de også gjorde tidligere.

– Vi mener dette kun styrker opplæringskontorene og vil få luket vekk noen av de litt mer useriøse aktørene, fortsetter Espen Rønning. Opplæringskontoret Kulvent er heldigvis godt rustet til å imøtekomme disse endringene.

Fag- og yrkesopplæring i forskriften
I tillegg til rollen til opplæringskontoret regulerer også forskriften store deler av organiseringen av fag- og yrkesopplæring på videregående skole. Noe av det man finner i forskriften er:

 • Godskriving av gjennomgått opplæring eller praksis dersom man ønsker å ta fagbrev som praksiskandidat eller ønsker å benytte retten til yrkesfaglig rekvalifisering
 • Krav til godkjenning av lærebedrifter
 • Sammensetning av samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)
 • Rollen og oppgaven til yrkesopplæringsnemndene
 • Formidling av læreplasser
 • Organisering av fagprøver og prøvenemnder

Forskriften er nå publisert på Lovdata.

Flere nyheter

 1. Rammeavtale for juridiske tjenester

  VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS. Medlemsbedrifter kan gjennom avtalen få advokatbistand til sterkt rabatterte priser på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

 2. En bølgedal for byggebransjen

  2024 blir et tøft år for byggebransjen. Høye renter og byggekostnader gjør at vi venter fallende byggproduksjon i år. Vi anslår en vekst igjen i 2025, ettersom rentekutt vil stimulere etterspørselen, samt drahjelp fra noen store byggeprosjekter i offentlig regi.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: