Kunstig intelligens i klimabransjen

Publisert

Martin Schjølberg (PTG Kuldeteknisk), Bjørn-Osvald Skandsen (Systemair) og Knut Skogstad (Flexit) i ivrig diskusjon med AI-guru Morten Goodwin på VKE-konferansen 2024.

Kunstig intelligens (AI) vil spille en sentral rolle i å forbedre effektiviteten og innovasjonen i ulike bransjer, påvirke arbeidsmetoder og utfordre tradisjonelle roller som håndverkere, entreprenører, ingeniører og rådgivere. "AI i bransjen – Inspirasjon og muligheter" var temaet på VKE-konferansen som gikk av stabelen 25. april til en fullsatt sal på ærverdige Oslo Militære Samfund.

Kunstig intelligens er på full fart inn i våre liv, og vil medføre betydelige endringer. AI vil spille en viktig rolle i å forbedre effektiviteten og innovasjonen i bransjen og påvirke hvordan bedriftene utfører sine oppgaver. For å utnytte AI til å forbedre bransjen og samfunnet må vi også forstå utfordringene og begrensningene. Dette var et gjennomgående budskap i foredragene som ble holdt VKE-konferansen 2024.

– Den pågående digitale omstillingen krever rask tilpasning og utvikling av nødvendig kompetanse for å utnytte AI til sitt fulle potensiale, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

AI berører og engasjerer alle
Kunstig intelligens er et tema som opptar veldig mange og som er i en enorm rask utvikling. Sjelden har et tema engasjert på så mange arenaer, fra middagsbordet, sosiale medier, nyheter, underholdning, litteratur og film. Kunstig intelligens har eksistert lenge og det foreligger ikke noen eksakt definisjon på hva AI er bortsett fra at alle er enig i om at det består av maskinlæring og dype nevrale nettverk. Kunstig intelligens kan fremstå som en black box , der man gir maskinen et problem og får et svar, produkt eller løsning. Men kan vi ha tillitt til teknologien er et spørsmål mange stiller seg? Mange har tatt i bruk ChatGPT for å generere tekst eller laget illustrasjoner med AI-verktøy som Dall-e og Midjourney.

Lynrask digital omstilling
Vi står nå midt oppe i en digital omstilling som går raskere enn noen gang. Det stilles store krav til hvordan vi rigger oss og hvilken kompetanse vi trenger for å ta i bruk AI, men først og fremst er det utrolig spennende å finne mulighetene som denne teknologien bringer med seg.

Hvis vi evner å se mulighetene og utfordre oss selv på de riktige områdene kan vi ta ut potensialet. Vi kan også ende opp med et A-lag og et B-lag i næringslivet, der de som bruker AI riktig blir vinnerne.

Her hjemme har vi fått populærvitenskapelige bøker om AI som f.eks. "AI - Myten om maskinene" forfattet av Morten Goodwin og "Maskiner som tenker" av Inga Strümke for å forstå hvordan AI virker og bringer opp filosofiske og etiske aspekter ved teknologien.

AI har gitt oss en digital rådgiver og noen ganger en beslutningstaker som viser seg å kunne være diskriminerende og slett ikke tenker som oss eller har det samme verdisyn. Etikk er kommet på agendaen og hvordan skal vi sikre at den nye digitale intelligensen har fått med seg bedriftens "Code of Conduct" eller vårt eget moralske kompass.

Regjeringens ambisjoner med AI
I 2020 kom regjeringen med en nasjonal strategi for AI som nøkkelen til å løse fremtidens utfordringer som eldrebølge, klimaendringer og økt globalisering. For å opprettholde konkurransekraften og velferdsnivået i årene som kommer må vi jobbe smartere og mer effektivt. Nå har regjeringen varslet et mål som at 80 prosent av offentlig sektor skal bruke AI innen 2025.

Krever mål, strategi og kompetanse for å ta i bruk
Mange bedrifter har ambisjoner om å ta i bruk AI i egen virksomhet. Suksess vil kreve en digitaliseringsstrategi som er langt mer enn en plan for å ta i bruk datamaskiner og programvare. Eksperter forventer at kunstig intelligens vil revolusjonere det norske arbeidslivet. Menon Economics mener enkelte yrker kan halvere tiden de bruker på det arbeidet de gjør i dag.

Vil AI gjøre enkelte arbeidsoppgaver og jobber overflødige slik at vi kan spare kostnader eller vil det kreve tung investering i ny kompetanse hos dem som skal implementere og bruke AI? Bruk og anskaffelse av verktøy som benytter AI krever bestillerkompetanse. Det er viktig å ha en formening om hvilke mål vil bedriften vil oppnå og hva AI-verktøy skal brukes til. Det er mange spørsmål man bør tenke gjennom.

Hvordan vil AI kunne effektivisere, øke produktivitet, forbedre kvalitet, redusere feil? Skal de benyttes i produksjon for å designe, dimensjonere, prosjektere, dokumentere og overvåke? Skal AI benyttes i rekrutteringsprosessen for å finne de rette menneskene, bygge kompetanse og utvikle medarbeidere i egen virksomhet?

Dette var noen aspekter som ble gjennomgått til inspirasjon og for å se mulighetene som ligger i AI.

Her kan du lese mer fra NHO om hvordan AI kan gi verdiskapning og produktivitetsvekst.

Flere nyheter

  1. En bølgedal for byggebransjen

    2024 blir et tøft år for byggebransjen. Høye renter og byggekostnader gjør at vi venter fallende byggproduksjon i år. Vi anslår en vekst igjen i 2025, ettersom rentekutt vil stimulere etterspørselen, samt drahjelp fra noen store byggeprosjekter i offentlig regi.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: