Rammeavtale for juridiske tjenester

Publisert

Skule Bakka er advokat og partner i Grette. Foto: Grette Advokatkontor AS

VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS. Medlemsbedrifter kan gjennom avtalen få advokatbistand til sterkt rabatterte priser på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

Grette tilbyr VKEs medlemsbedrifter juridisk bistand særlig innenfor kontrakts-, avtale- og entrepriserett, men også innenfor industri og offshore, offentlige anskaffelser og de aller fleste forretningsjuridiske områder som tvisteløsning og prosedyre, restrukturering og insolvens (hos medkontrahenter), skatt og avgift, selskapsrett/M&A, personvern/GDPR/IKT, eiendom og eiendomsutvikling, næringsleie, compliance mv.

Spisskompetanse for leverandører og tekniske entreprenører
Grette er et av landets sterkeste fagmiljø innen entrepriserett og kontraktsrett. Firmaet består av over 100 advokater og har bred erfaring med å håndtere juridiske spørsmål knyttet til tekniske entrepriser og leveranser. Grette dekker alle sentrale forretningsjuridiske områder, noe som sikrer helhetlig juridisk støtte til medlemsbedriftene.

– Vi har allerede god kjennskap til bransjen og er godt rustet til å tilby omfattende juridisk bistand til medlemsbedriftene i VKE, sier advokat Skule Bakka i Grette.

Bakka var tidligere juridisk direktør i Caverion Norge AS og er nå partner og advokat i Grette, hvor han til daglig bistår klienter i forbindelse med leveransekontrakter og i alle faser av prosjekter. Han har også bred erfaring innen flere andre juridiske fagområder, som M&A, compliance og personvern.

– Tekniske leverandører og entreprenører opererer i et komplekst juridisk landskap. Allerede i tilbuds- og forhandlingsfasen er det viktig å ta nødvendige grep for å unngå potensiell konflikt senere og sørge for vellykket prosjektgjennomføring eller leveranser. Derfor kommer vi ofte inn allerede i planleggingsfasen. Med denne avtalen får medlemsbedriftene tilgang til juridisk spisskompetanse for å navigere disse utfordringene effektivt, sier Bakka. 

Kompetanseoverføring 
Gjennom rammeavtalen vil VKEs medlemmer få tilgang til den digitale møteplassen Teknisk Jusforum. Teknisk Jusforum arrangerer webinarer om aktuelle juridiske problemstillinger og temaer som medlemsbedriftene møter i hverdagen. Forumet ble opprettet av Rørentreprenørene Norge, NHO Elektro og Grette, og nå blir også VKE en del av samarbeidet. 

VKEs medlemmer får også en svært gunstig pris på hel- eller halvdagsseminarer og kurs innenfor relevante og aktuelle temaer.

– Våre kurs og webinarer skal bidra til at entreprenører og leverandører holder seg oppdatert på ny lovgivning og relevante juridiske problemstillinger og får den støtten de trenger for å sikre vellykkede leveranser. Gjennom vårt samarbeid med Teknisk Jusforum har vi blitt enda bedre kjent med medlemsbedriftene i Rørentreprenørene og NHO Elektro, noe som gir oss god og verdifull innsikt i de utfordringene som bedriftene opplever. Det gjør oss til bedre rådgivere, legger Bakka til.

Oppdrag på vegne av VKEs medlemsbedrifter
Rammeavtalen gir VKEs medlemmer en sterkt rabattert pris. Avrop etter rammeavtalen gjøres ved inngåelse av oppdragsavtale med den som i den enkelte medlemsbedrift er bemyndiget til å bestille advokattjenester på vegne av medlemsbedriften. Medlemsbedrifter har rett til de timepriser og vilkår som følger av rammeavtalen. Nærmere detaljer for oppdraget inntas i oppdragsavtale med den enkelte medlemsbedrift.

Logg inn på VKEs medlemssider for å se prisoversikt.

Kontakt: Skule Bakka, advokat og partner i Grette, , (+47) 450 21 186

Flere nyheter

  1. Opplæringskontorene beholder dagens rolle

    Opplæringskontorenes viktigste rolle er å sikre kvaliteten på yrkesopplæringen gjennom koordinering og støtte til både lærlinger og bedrifter. Nå har Kunnskapsdepartementet endelig fått ferdigstilt forskrift til opplæringsloven og etter mye trykk fra arbeidslivets parter har opplæringskontorene beholdt dagens rolle som navet i lærlingeløpet.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: