En liten reduksjon i søkere til kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk

Foto: Niels Elling Wisth/NewPro

Søkertallene for 2024 viser en økning av søkere til yrkesfagene i nesten hele landet. Hele 53 % velger nå yrkesfag fremfor studiespesialisering. Det er også en økning til elektrofagene samlet, men vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk har en liten reduksjon i antall søkere fra 149 til 147.

Yrkesfag fenger ungdommene
Søkertallene til Udir viser at godt over halvparten av alle søkere til videregående utdanning nå velger yrkesfag som førstevalg. Det er også stadig flere jenter som søker seg til elektro- og datateknologi og industri- og teknologifag.

For vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk har det dessverre vært en liten nedgang, men ikke større enn at det kan anses som ganske likt som året før.
– Det er bra at vi har klart å opprettholde de gode søkertallene fra 2023, men samtidig litt skuffende at vi ikke har fått en vekst i søkere, sier Espen Rønning, fagsjef i VKE.

Et lyspunkt er at flere jenter enn noensinne har søkt seg til kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk, med en stigning fra 3 til 8 søkere. Totalt sett er det ganske beskjedne tall, men en god begynnelse.

Varierende tall på fylkesnivå
Flere fylker har klart å opprettholde gode søkertall fra tidligere år og de tre fylkene fra tidligere Viken har samlet sett fått en god økning i antall søkere. Det er derimot bekymringsverdig at det er dårlige søkertall i Vestland og Rogaland.

– Det er viktig at vi ser på rekrutteringstiltak i disse fylkene, her vil VKE sammen med Kulvent se på hva vi kan gjøre for å få opp søkertallene. Kulvent har i løpet av 2024 fått egne ansvarlige for disse fylkene, noe som forhåpentligvis vil styrke rekrutteringen i kommende år, sier Espen Rønning.

Fylke 2022 2023 2024
Agder 7 4 9
Akershus - - 23
Buskerud - - 7
Finnmark - - 2
Innlandet 18 25 19
Møre og Romsdal 13 9 10
Nordland 0 1 0
Oslo 7 20 19
Rogaland 1 21 4
Telemark - - 0
Troms og Finnmark 15 15 -
Troms - - 21
Trøndelag 21 10 12
Vestfold 0 0 0
Vestland 13 6 5
Viken 29 38 -
Østfold - - 16
TOTALT 124 149 147

Tallene vist i tabellen over er søkere som har vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk som førstevalg i 2022-2024.

Kuldeteknikk stikker av med flest lærlinger
Tallene for de som har søkt læreplass innen ventilasjonsteknikk har sunket fra 28 til 19. Det ser ut til at flertallet velger ønsker å gå videre som lærlinger innen kulde- og varmepumpeteknikk, hvor antallet som søker læreplass har økt fra 93 til 117.

– Det er viktig at ventilasjonsbransjen kommer mer på banen og får fristet flere elever til å velge læreplass som ventilasjonstekniker. En mangfoldig bransje med flere valgmuligheter er noe som styrker begge fagene og vil øke rekrutteringen, avslutter Espen Rønning.

Flere nyheter

  1. Rammeavtale for juridiske tjenester

    VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS. Medlemsbedrifter kan gjennom avtalen få advokatbistand til sterkt rabatterte priser på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

  2. Opplæringskontorene beholder dagens rolle

    Opplæringskontorenes viktigste rolle er å sikre kvaliteten på yrkesopplæringen gjennom koordinering og støtte til både lærlinger og bedrifter. Nå har Kunnskapsdepartementet endelig fått ferdigstilt forskrift til opplæringsloven og etter mye trykk fra arbeidslivets parter har opplæringskontorene beholdt dagens rolle som navet i lærlingeløpet.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: