VKE

Innhold

Veiledning kuldestandarden

  • Publikasjonsnr. P-777

Veiledningen introduserer kuldestandardserien NS-EN 378 fra 2016 for alle som er i befatning med kuldeanlegg og varmepumper, og spesielt kuldeentreprenører.