VKE

Innhold

Store lekkasjer av klimagassen HFK fra næringsbygg

F-gass, Kulde, Klima og miljø

Publisert

Det er store lekkasjer av miljøfarlig HFK-gass fra næringsbygg. Det viser den uavhengige rapporten <i>Utredning av fluorholdige gasser i næringsbygg</i> som NHP-nettverket har fått utarbeidet i samarbeid med VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

HFK-gasser sto i 2016 for 2,6 % av Norges totale klimagassutslipp. Omkring en fjerdedel av disse utslippene stammer fra kuldeanlegg og varmepumper i norske bygg. Rapporten peker på dårlig vedlikehold, manglende kontroll med lekkasjer og ulovlige utslipp når anleggene skrotes, som årsaker.

NHP-nettverket, har sammen med VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, nylig fått utarbeidet rapporten, ”Utredning av fluorholdige gasser i næringsbygg”. HFK er fluorholdige gasser og brukes som kuldemedier i kjøle- og fryseanlegg, luftkondisjoneringsanlegg og varmepumper i næringsbygg og privatboliger.

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet, COWI AS, og har bestått av studier, intervjuer og spørreundersøkelser mot kuldeentreprenører, montører og anleggseiere. I tillegg har prosjektet hatt en ressursgruppe bestående bl.a. av representanter fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og VKE fra kulde- og varmepumpebransjen.

Rapporten har fokus på kuldeanlegg og varmepumper i næringsbygg og peker bl.a. på at det er et stort behov for å øke kunnskapsnivået og rutiner knyttet til installasjon, drift, vedlikehold og skroting av anlegg. De juridisk ansvarlige for kuldeanleggene i næringsbygg, eierne, har ikke tilstrekkelig med kunnskap om lover og regler. Det er eierne som er ansvarlige for at forebyggende vedlikehold utføres, og for at utdaterte anlegg skrotes på lovlig vis.

I den gjennomførte utredningen foreslås det ulike tiltak for å effektivisere returordningen for brukte kuldemedier.

Last ned rapporten her (pdf, 3,9 MB).