VKE

Innhold

Beskrivelsesstandard for bygningsautomatisering innen inneklima og sikkerhet på høring

Inneklima, Energi, Høring

Publisert

Standardforslaget for NS 3420-BO inneholder beskrivelsestekster for bygnings-automatisering av bl.a. VVS og elektrotekniske installasjoner for lys, inneklima, solavskjerming, vinduer, dørmiljøer med mer. Forslaget er nå på høring fra Standard Norge.

I en tid hvor etablerte teknologier stadig oftere møter nye løsninger og teknologier, for eksempel i smarte hus, øker behovene for sømløs systemintegrasjon av fagene VVS, elektroteknikk, automatiseringsteknikk, elektronikk og IKT. Stadig nye løsninger og applikasjoner utvikles, og da vil det være avgjørende at nærings-/ yrkes- og formålsbyggenes tekniske installasjoner er korrekt og komplett utført.

Det er krevende å utarbeide tilbudsgrunnlag (kravspesifikasjoner) som både hensynstar ønskede funksjoner, prosjektspesifikke krav og samtidig åpner for innovasjon og leverandørenes ulike teknologier. Dette blir enklere med de nye beskrivelsestekstene i NS 3420.

Forslaget omfatter også ytelser om detaljering, programmering, levering, montasje, test og igangkjøring.

Ditt bidrag
Standard Norge ønsker høringsinnspill/kommentarer innen 11. mars 2019.

Du finner høringsforslaget her.

Flere nyheter