Dette bør du vite om F-gass-sertifisering

Publisert

Implementeringen av revidert F-gassforordning betyr blant annet at F-gass-sertifikat er gyldige i fem år. Her finner du oppdatert oversikt om F-gass.

Det er ulovlig å jobbe med HFK kuldemedier for de som ikke er sertifisert. I forbindelse med implementeringen av revidert F-gassforordning har VKE har oppdatert informasjonen som hjelper deg på veien til å bli sertifisert.

Man kan ta F-gass sertifikat i fire ulike kategorier. For VKE-medlemmer er to kategorier mest aktuelle:

  • kategori I, arbeid på anlegg med mer enn 3 kg HFK-fylling, og
  • kategori II, arbeid på anlegg som har mindre enn 3 kg HFK-fylling

Opplæring og eksamen
Opplæringen for F-gass-sertifisering består av en teoretisk og praktisk del, og kan foregå som selvstudium eller hos en kursholder. Noen eksamenssentre tilbyr forkurs i teoretisk og praktisk øving av de temaene som man blir testet på. For å få et personlig F-gass-sertifikat må du bestå teoretisk og praktisk eksamen ved et eksamenssenter (se oversikt www.returgass.no). Du må ha minst 70 % riktige svar for å bestå. Sertifikatet er gyldig i 5 år. Isovator er nasjonalt sertifiseringsorgan.

For deg som skal F-gass-sertifiseres for første gang
Du må være kjent med lover og forskrifter for sikker håndtering av kuldemedier og industrigasser, og ha erfaring i bruk av sveiseutstyr, vakuumpumpe, tømmeaggregat og trykktesting med nitrogen. Det stilles ingen krav om formell kompetanse eller forutgående kurs. Av hensyn til egen og andres sikkerhet, anbefales F-gasskurs for de som ikke føler seg trygge på teori og praksis. Sertifiseringen består av en teoretisk og praktisk eksamen: To timer til å svare på et bestemt antall teorispørsmål, og deretter Fire timer til å utføre praktiske oppgaver på et kulde- eller varmepumpeanlegg. Spørsmålene og de praktiske oppgavene er basert på alle de kunnskapsområdene som er listet opp i minimumskravene i forordningen.

For deg som skal fornye F-gass-sertifikatet (resertifisering)
Alle som har sertifikater som er eldre enn 5 år må fornye dette før 1. juni 2020. Resertifiseringen er en teoretisk eksamen hvor du må svare på et bestemt antall teorispørsmål. Spørsmålene er basert på alle de kunnskapsområdene som er listet opp i minimumskravene i forordningen. Mange kurs- og eksamenssentre vil kunne tilby noen timers oppfriskningskurs i forkant av resertifiseringseksamen.

Nytt kompendium for F-gass-sertifisering
Boken er skrevet for deg som skal F-gass-sertifisere deg for første gang eller om du skal opp til resertifisering. Boken er skrevet av Svein Gaasholt og ble oppdatert i 2019.  Den omhandler alle tema som det kreves kunnskaper i for å kunne bli F-gass-sertifisert i kategori I, II, III eller IV i henhold til den reviderte forordningen (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser.

Mer informasjon finner du her.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: