VKE

Innhold

Nye krav til energiklasser for luftfilter

Inneklima, Ventilasjon, Energi

Publisert

Illustrasjon av energimerke for luftfiltre, kilde: Eurovent.

Eurovent har fornyet sine energi- og effektivitetsklasser for luftfilter. Den beste klassen A+ henger høyt.

Den nye energiklassifiseringen er basert på ISO-standarden 16890 som kom i 2016. Etter en tre års overgangsperiode har Eurovent nå fornyet klassene både for filtreringskapasitet og energieffektivitet.

Bakgrunnen er at den nye standarden tester filtreringsevnen med et annet teststøv enn den gamle standarden. Det nye teststøvet ligner mer på den sammensetningen av partikler man finner i uteluft, og gjør at støvmengden i filtrene blir høyere. Dermed blir det annerledes midlere trykkfall, som er grunnlaget for å beregne energiforbruk.

Grensene mellom de ulike energiklassene er skjerpet, og energibruk i kWh/år er noe endret. Bare et fåtall produkter skal ende i de aller beste energi-klassene. Andelen av filtre i markedet fordelt på de enkelte energiklassene er vist i prosent:
A+ < 1 %
A < 5 %
B < 15 %
C < 30 %
D-E < 49 %

– Siden produktene har blitt mye bedre de siste årene, kommer mange luftfilter til å få en dårligere bokstav med den nye klassifiseringen, opplyser Svensk Ventilation på sine nettsider

Klassifiseringen vil bli revidert på nytt om tre år.

Flere nyheter

 1. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.

 2. F-gass, Kulde, Klima og miljø

  Ulovlig import og salg av F-gasser

  I sommervarmen er det stort behov for tjenestene som kuldebransjen leverer, og dette er det ikke bare lovlydige entreprenører og leverandører som har fått med seg. Det har vært stoppet rekordstore forsendelser av ulovlig innførte F-gasser.

 3. Fagutdanning og sertifisering

  Læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring

  Nå er forslagene til læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring med frist 15. november. Ventilasjonsteknikkfaget blir et eget lærefag i videregående opplæring fra 2021.

 4. Fagutdanning og sertifisering, F-gass

  F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

  Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

 5. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

  EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

 6. Kulde

  Spydspiss innen CO2 i Vestfold

  IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.