VKE

Innhold

Nye krav til energiklasser for luftfilter

Inneklima, Ventilasjon, Energi

Publisert

Illustrasjon av energimerke for luftfiltre, kilde: Eurovent.

Eurovent har fornyet sine energi- og effektivitetsklasser for luftfilter. Den beste klassen A+ henger høyt.

Den nye energiklassifiseringen er basert på ISO-standarden 16890 som kom i 2016. Etter en tre års overgangsperiode har Eurovent nå fornyet klassene både for filtreringskapasitet og energieffektivitet.

Bakgrunnen er at den nye standarden tester filtreringsevnen med et annet teststøv enn den gamle standarden. Det nye teststøvet ligner mer på den sammensetningen av partikler man finner i uteluft, og gjør at støvmengden i filtrene blir høyere. Dermed blir det annerledes midlere trykkfall, som er grunnlaget for å beregne energiforbruk.

Grensene mellom de ulike energiklassene er skjerpet, og energibruk i kWh/år er noe endret. Bare et fåtall produkter skal ende i de aller beste energi-klassene. Andelen av filtre i markedet fordelt på de enkelte energiklassene er vist i prosent:
A+ < 1 %
A < 5 %
B < 15 %
C < 30 %
D-E < 49 %

– Siden produktene har blitt mye bedre de siste årene, kommer mange luftfilter til å få en dårligere bokstav med den nye klassifiseringen, opplyser Svensk Ventilation på sine nettsider

Klassifiseringen vil bli revidert på nytt om tre år.