VKE

Innhold

Innspill til energiloven

Kvalifiserte fagpersoner må gjøre fysisk befaring for energivurdering av klimaanlegg, mener VKE, som også vil at inneklima skal vurderes både for av både energiattest og energivurdering.

Forslag til endringer i energiloven er nå på høring fra Olje- og energidepartementet. Høringsforslaget er med på å legge til rette for å gjennomføre bygningsenergidirektiv II fra 2010. Det omfatter blant annet energikrav i byggereglene, energiattest for bygninger og energivurdering av tekniske installasjoner. Samtidig legger endringen opp til å implementere energieffektiviseringsdirektivet fra 2012.

Berører bransjens rammebetingelser
– Det er viktig at bransjen engasjerer seg nå når energiloven endres og nye forskrifter skal utarbeides. Dette berører bransjens rammebetingelser og faktisk også folk flest, understreker administrerende direktør Thor Lexow i VKE. Han forteller at VKE engasjerer seg på vegne av medlemmene og er et talerør for klimabransjen.

VKEs viktigste innspill til høringsforslaget

 • energivurdering av tekniske anlegg er meget viktig for å bidra til energieffektiv drift, godt inneklima og at energieffektiviseringstiltak gjennomføres
 • kuldeanlegg og varmepumper til ventilasjon samt kuldeanlegg for datarom, kantine, dagligvare og industri må inkluderes i energivurdering av tekniske anlegg
 • byggautomasjon vil ikke kunne erstatte periodiske befaring på varme- og klimaanlegg av fagpersoner
 • energivurdering av klimaanlegg må gjennomføres ved en fysisk befaring av anlegget av kvalifiserte fagpersoner inneklima må inn som et vurderingskriterium i ny ordning, både i energiattesten og energivurdering av tekniske anlegg.

Les VKEs høringssvar:

2019-01-28 VKE høringskommentar til endringer i energiloven og naturgassloven.pdf

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 4. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 5. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 6. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.