VKE

Innhold

Innspill til energiloven

Kvalifiserte fagpersoner må gjøre fysisk befaring for energivurdering av klimaanlegg, mener VKE, som også vil at inneklima skal vurderes både for av både energiattest og energivurdering.

Forslag til endringer i energiloven er nå på høring fra Olje- og energidepartementet. Høringsforslaget er med på å legge til rette for å gjennomføre bygningsenergidirektiv II fra 2010. Det omfatter blant annet energikrav i byggereglene, energiattest for bygninger og energivurdering av tekniske installasjoner. Samtidig legger endringen opp til å implementere energieffektiviseringsdirektivet fra 2012.

Berører bransjens rammebetingelser
– Det er viktig at bransjen engasjerer seg nå når energiloven endres og nye forskrifter skal utarbeides. Dette berører bransjens rammebetingelser og faktisk også folk flest, understreker administrerende direktør Thor Lexow i VKE. Han forteller at VKE engasjerer seg på vegne av medlemmene og er et talerør for klimabransjen.

VKEs viktigste innspill til høringsforslaget

 • energivurdering av tekniske anlegg er meget viktig for å bidra til energieffektiv drift, godt inneklima og at energieffektiviseringstiltak gjennomføres
 • kuldeanlegg og varmepumper til ventilasjon samt kuldeanlegg for datarom, kantine, dagligvare og industri må inkluderes i energivurdering av tekniske anlegg
 • byggautomasjon vil ikke kunne erstatte periodiske befaring på varme- og klimaanlegg av fagpersoner
 • energivurdering av klimaanlegg må gjennomføres ved en fysisk befaring av anlegget av kvalifiserte fagpersoner inneklima må inn som et vurderingskriterium i ny ordning, både i energiattesten og energivurdering av tekniske anlegg.

Les VKEs høringssvar:

2019-01-28 VKE høringskommentar til endringer i energiloven og naturgassloven.pdf

Flere nyheter

 1. Fagutdanning og sertifisering, F-gass

  F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

  Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

 2. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

  EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

 3. Kulde

  Spydspiss innen CO2 i Vestfold

  IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.

 4. Fagutdanning og sertifisering, Kulde

  Bill.mrk: Læreplass søkes

  Koronakrisen har gjort at mange av VKEs medlemsbedrifter har krevende økonomi om dagen, det er også mange som er bekymret for tiden fremover. Men nå er det mange elever som skal ha opplæring i bedrift og som søker læreplasser. Bransjen kan gå glipp av mange gode fagarbeidere om vi ikke finner læreplasser til elevene.

 5. Medlemskap, Lover og forskrifter

  Gode råd til deg som nylig har ferdigstilt eller står midt i prosjekter

  For mange entreprenørbedrifter har koronakrisen ikke bare ført til økonomisk hodebry, men også brakt med seg en del juridiske problemstillinger. Her får du gode råd dersom du nylig har ferdigstilt eller står midt i prosjekter som har blitt påvirket av krisen.

 6. Medlemskap, Lover og forskrifter

  Fire gode råd til bedrifter som er i kontraktsforhandlinger

  For mange entreprenørbedrifter har koronakrisen ikke bare ført til økonomisk hodebry, men også brakt med seg en del juridiske problemstillinger. Her får du fire gode råd til bedrifter som er i kontraktsforhandlinger i dag.