Innspill til energiloven

Kvalifiserte fagpersoner må gjøre fysisk befaring for energivurdering av klimaanlegg, mener VKE, som også vil at inneklima skal vurderes både for av både energiattest og energivurdering.

Forslag til endringer i energiloven er nå på høring fra Olje- og energidepartementet. Høringsforslaget er med på å legge til rette for å gjennomføre bygningsenergidirektiv II fra 2010. Det omfatter blant annet energikrav i byggereglene, energiattest for bygninger og energivurdering av tekniske installasjoner. Samtidig legger endringen opp til å implementere energieffektiviseringsdirektivet fra 2012.

Berører bransjens rammebetingelser
– Det er viktig at bransjen engasjerer seg nå når energiloven endres og nye forskrifter skal utarbeides. Dette berører bransjens rammebetingelser og faktisk også folk flest, understreker administrerende direktør Thor Lexow i VKE. Han forteller at VKE engasjerer seg på vegne av medlemmene og er et talerør for klimabransjen.

VKEs viktigste innspill til høringsforslaget

  • energivurdering av tekniske anlegg er meget viktig for å bidra til energieffektiv drift, godt inneklima og at energieffektiviseringstiltak gjennomføres
  • kuldeanlegg og varmepumper til ventilasjon samt kuldeanlegg for datarom, kantine, dagligvare og industri må inkluderes i energivurdering av tekniske anlegg
  • byggautomasjon vil ikke kunne erstatte periodiske befaring på varme- og klimaanlegg av fagpersoner
  • energivurdering av klimaanlegg må gjennomføres ved en fysisk befaring av anlegget av kvalifiserte fagpersoner inneklima må inn som et vurderingskriterium i ny ordning, både i energiattesten og energivurdering av tekniske anlegg.

Les VKEs høringssvar:

2019-01-28 VKE høringskommentar til endringer i energiloven og naturgassloven.pdf

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: