VKE

Innhold

Isovator fortsetter som nasjonalt sertifiseringsorgan for F-gassforordningen

F-gass, Kulde

Publisert

Isovator AS forblir sertifiseringsorgan for F-gassforordningen etter den reviderte forordningen (EU) 517/2014 har trådt i kraft. Samtidig melder Isovator at de nye F-gassertifikatene etter den reviderte F-gassforordningen har fått nytt design der alle kategorier nå får samme farge.

5 års gyldighet
Fra 1. juni 2020 vil sertifikater som er eldre enn 5 år fra utstedelsesdato ikke lenger være gyldige. Sertifikatet må da fornyes. Miljødirektoratet har etablert en forenklet sertifiseringsprosedyre for fornyelse av sertifikater. Sertifikat utstedt i hht. F-gassforordning (EF) nr. 846/2006 vil fortsette å være gyldige også etter 1. juni 2020, forutsatt at de er nyere enn fem år gamle.

Fra 1. september 2019 ble det mulig å ta sertifikat i hht. revidert F-gassforordning og resertifisere seg.

Her finner du en oversikt over kontaktpersoner til godkjente eksamenssentre som tilbyr sertifisering i F-gass.

Kontroll av F-gassertifikat
Isovator har laget en ny søkeportal for kontroll av sertifikater iht. F-gassforordningen (EU) 517/2014. I søkeportalen kan man søke om sertifikat til personell og bedrift som arbeider med kjøleanlegg, varmepumper og kjølebiler (> 3,5 tonn) er gyldig iht. Ny F-gassfordning. Alt man trenger er sertifikatnummer som skal tastes inn for å få svar om sertifikatets sertifikatet er gyldig og utløpsdato. Her kan du kontollere F-gassertifikatet.

Sertifisering av personell og foretak
Kravene til sertifisering gjelder alt personell som utfører arbeid som griper inn i kuldekretsen, samt kuldeentreprenører og andre virksomheter som organiserer slikt arbeid. Sertifikatene er inndelt i fire kategorier, avhengig av hvilke typer arbeid man kan utføre og utstedes av Isovator AS. Kravet til sertifisering medfører blant annet at det ikke er tillatt for privatpersoner å montere eller demontere varmepumper. Krav til nødvendig kunnskap følger av gjennomføringsforordningen (EU) nr. 2015/2067, som kompletterer F-gassfordningen.

Les mer om F-gassregelverket hos VKE.

Flere nyheter