VKE

Innhold

Isovator fortsetter som nasjonalt sertifiseringsorgan for F-gassforordningen

F-gass, Kulde

Publisert

Isovator AS forblir sertifiseringsorgan for F-gassforordningen etter den reviderte forordningen (EU) 517/2014 har trådt i kraft. Samtidig melder Isovator at de nye F-gassertifikatene etter den reviderte F-gassforordningen har fått nytt design der alle kategorier nå får samme farge.

5 års gyldighet
Fra 1. juni 2020 vil sertifikater som er eldre enn 5 år fra utstedelsesdato ikke lenger være gyldige. Sertifikatet må da fornyes. Miljødirektoratet har etablert en forenklet sertifiseringsprosedyre for fornyelse av sertifikater. Sertifikat utstedt i hht. F-gassforordning (EF) nr. 846/2006 vil fortsette å være gyldige også etter 1. juni 2020, forutsatt at de er nyere enn fem år gamle.

Fra 1. september 2019 ble det mulig å ta sertifikat i hht. revidert F-gassforordning og resertifisere seg.

Her finner du en oversikt over kontaktpersoner til godkjente eksamenssentre som tilbyr sertifisering i F-gass.

Kontroll av F-gassertifikat
Isovator har laget en ny søkeportal for kontroll av sertifikater iht. F-gassforordningen (EU) 517/2014. I søkeportalen kan man søke om sertifikat til personell og bedrift som arbeider med kjøleanlegg, varmepumper og kjølebiler (> 3,5 tonn) er gyldig iht. Ny F-gassfordning. Alt man trenger er sertifikatnummer som skal tastes inn for å få svar om sertifikatets sertifikatet er gyldig og utløpsdato. Her kan du kontollere F-gassertifikatet.

Sertifisering av personell og foretak
Kravene til sertifisering gjelder alt personell som utfører arbeid som griper inn i kuldekretsen, samt kuldeentreprenører og andre virksomheter som organiserer slikt arbeid. Sertifikatene er inndelt i fire kategorier, avhengig av hvilke typer arbeid man kan utføre og utstedes av Isovator AS. Kravet til sertifisering medfører blant annet at det ikke er tillatt for privatpersoner å montere eller demontere varmepumper. Krav til nødvendig kunnskap følger av gjennomføringsforordningen (EU) nr. 2015/2067, som kompletterer F-gassfordningen.

Les mer om F-gassregelverket hos VKE.

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 4. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 5. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 6. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.