VKE

Innhold

Isovator fortsetter som nasjonalt sertifiseringsorgan for F-gassforordningen

F-gass, Kulde

Publisert

Isovator AS forblir sertifiseringsorgan for F-gassforordningen etter den reviderte forordningen (EU) 517/2014 har trådt i kraft. Samtidig melder Isovator at de nye F-gassertifikatene etter den reviderte F-gassforordningen har fått nytt design der alle kategorier nå får samme farge.

5 års gyldighet
Fra 1. juni 2020 vil sertifikater som er eldre enn 5 år fra utstedelsesdato ikke lenger være gyldige. Sertifikatet må da fornyes. Miljødirektoratet har etablert en forenklet sertifiseringsprosedyre for fornyelse av sertifikater. Sertifikat utstedt i hht. F-gassforordning (EF) nr. 846/2006 vil fortsette å være gyldige også etter 1. juni 2020, forutsatt at de er nyere enn fem år gamle.

Fra 1. september 2019 ble det mulig å ta sertifikat i hht. revidert F-gassforordning og resertifisere seg.

Her finner du en oversikt over kontaktpersoner til godkjente eksamenssentre som tilbyr sertifisering i F-gass.

Kontroll av F-gassertifikat
Isovator har laget en ny søkeportal for kontroll av sertifikater iht. F-gassforordningen (EU) 517/2014. I søkeportalen kan man søke om sertifikat til personell og bedrift som arbeider med kjøleanlegg, varmepumper og kjølebiler (> 3,5 tonn) er gyldig iht. Ny F-gassfordning. Alt man trenger er sertifikatnummer som skal tastes inn for å få svar om sertifikatets sertifikatet er gyldig og utløpsdato. Her kan du kontollere F-gassertifikatet.

Sertifisering av personell og foretak
Kravene til sertifisering gjelder alt personell som utfører arbeid som griper inn i kuldekretsen, samt kuldeentreprenører og andre virksomheter som organiserer slikt arbeid. Sertifikatene er inndelt i fire kategorier, avhengig av hvilke typer arbeid man kan utføre og utstedes av Isovator AS. Kravet til sertifisering medfører blant annet at det ikke er tillatt for privatpersoner å montere eller demontere varmepumper. Krav til nødvendig kunnskap følger av gjennomføringsforordningen (EU) nr. 2015/2067, som kompletterer F-gassfordningen.

Les mer om F-gassregelverket hos VKE.

Flere nyheter

 1. Fagutdanning og sertifisering, F-gass

  F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

  Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

 2. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

  EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

 3. Kulde

  Spydspiss innen CO2 i Vestfold

  IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.

 4. Fagutdanning og sertifisering, Kulde

  Bill.mrk: Læreplass søkes

  Koronakrisen har gjort at mange av VKEs medlemsbedrifter har krevende økonomi om dagen, det er også mange som er bekymret for tiden fremover. Men nå er det mange elever som skal ha opplæring i bedrift og som søker læreplasser. Bransjen kan gå glipp av mange gode fagarbeidere om vi ikke finner læreplasser til elevene.

 5. Medlemskap, Lover og forskrifter

  Gode råd til deg som nylig har ferdigstilt eller står midt i prosjekter

  For mange entreprenørbedrifter har koronakrisen ikke bare ført til økonomisk hodebry, men også brakt med seg en del juridiske problemstillinger. Her får du gode råd dersom du nylig har ferdigstilt eller står midt i prosjekter som har blitt påvirket av krisen.

 6. Medlemskap, Lover og forskrifter

  Fire gode råd til bedrifter som er i kontraktsforhandlinger

  For mange entreprenørbedrifter har koronakrisen ikke bare ført til økonomisk hodebry, men også brakt med seg en del juridiske problemstillinger. Her får du fire gode råd til bedrifter som er i kontraktsforhandlinger i dag.