VKE

Innhold

 • VKE
 • Artikler
 • Krav til luftkvalitet kan hindre astma hos barn

Strengere krav til luftkvalitet kan hindre astma hos barn

Internasjonal, Inneklima

Publisert

Illustrasjon: Eurovent bransjeanbefaling 4/23 - 2018, partikler med 2,5 μm i diameter eller mindre kan trenge inn i lungene og forårsake nedsatt lungefunksjon.

Astma er den vanligste kroniske sykdommen hos barn – også i Norge. Nå viser forskning at mange av tilfellene kunne vært unngått skriver NRK i en artikkel basert på en stor studie av data på luftforurensing fra 18 europeiske land og sammenholdt dem med globale tall på astmatilfeller hos barn.

Forurensingskildene forskerne har undersøkt er svevestøv PM 2,5, nitrogendioksid og sot.

– Bare de siste par årene har flere analyser vist sammenhengen mellom luftkvalitet og astma hos barn. Det finnes flere måter vi kan redusere utslippene på. Vi kan og vi bør gjøre noe med det, sier Haneen Khreis som er en av forfatterne av studien.

– Studien viser hvor viktig god luftkvalitet er for å redusere sykdomsbyrden. Balansert ventilasjon med luftrensing med riktige luftfiltre er helt nødvendig i områder med mye svevestøv og NO2, sier Thor Lexow, adm. dir. i VKE.

Studien kan lastes ned her.

Eurovent har laget en bransjeanbefaling for valg av luftfiltre klassifisert etter EN ISO 16890. Veilederen skal gjøre det lettere å velge luftfiltre klassifisert etter den nye filterstandarden.

Eurovents veileder for valg av luftfilter klassifisert etter den nye filterstandarden EN ISO 16890 finner du her.

Flere nyheter

 1. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.

 2. F-gass, Kulde, Klima og miljø

  Ulovlig import og salg av F-gasser

  I sommervarmen er det stort behov for tjenestene som kuldebransjen leverer, og dette er det ikke bare lovlydige entreprenører og leverandører som har fått med seg. Det har vært stoppet rekordstore forsendelser av ulovlig innførte F-gasser.

 3. Fagutdanning og sertifisering

  Læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring

  Nå er forslagene til læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring med frist 15. november. Ventilasjonsteknikkfaget blir et eget lærefag i videregående opplæring fra 2021.

 4. Fagutdanning og sertifisering, F-gass

  F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

  Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

 5. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

  EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

 6. Kulde

  Spydspiss innen CO2 i Vestfold

  IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.