Strengere krav til luftkvalitet kan hindre astma hos barn

Publisert

Illustrasjon: Eurovent bransjeanbefaling 4/23 - 2018, partikler med 2,5 μm i diameter eller mindre kan trenge inn i lungene og forårsake nedsatt lungefunksjon.

Astma er den vanligste kroniske sykdommen hos barn – også i Norge. Nå viser forskning at mange av tilfellene kunne vært unngått skriver NRK i en artikkel basert på en stor studie av data på luftforurensing fra 18 europeiske land og sammenholdt dem med globale tall på astmatilfeller hos barn.

Forurensingskildene forskerne har undersøkt er svevestøv PM 2,5, nitrogendioksid og sot.

– Bare de siste par årene har flere analyser vist sammenhengen mellom luftkvalitet og astma hos barn. Det finnes flere måter vi kan redusere utslippene på. Vi kan og vi bør gjøre noe med det, sier Haneen Khreis som er en av forfatterne av studien.

– Studien viser hvor viktig god luftkvalitet er for å redusere sykdomsbyrden. Balansert ventilasjon med luftrensing med riktige luftfiltre er helt nødvendig i områder med mye svevestøv og NO2, sier Thor Lexow, adm. dir. i VKE.

Studien kan lastes ned her.

Eurovent har laget en bransjeanbefaling for valg av luftfiltre klassifisert etter EN ISO 16890. Veilederen skal gjøre det lettere å velge luftfiltre klassifisert etter den nye filterstandarden.

Eurovents veileder for valg av luftfilter klassifisert etter den nye filterstandarden EN ISO 16890 finner du her.

Flere nyheter

  1. En bølgedal for byggebransjen

    2024 blir et tøft år for byggebransjen. Høye renter og byggekostnader gjør at vi venter fallende byggproduksjon i år. Vi anslår en vekst igjen i 2025, ettersom rentekutt vil stimulere etterspørselen, samt drahjelp fra noen store byggeprosjekter i offentlig regi.

  2. Kunstig intelligens i klimabransjen

    Kunstig intelligens (AI) vil spille en sentral rolle i å forbedre effektiviteten og innovasjonen i ulike bransjer, påvirke arbeidsmetoder og utfordre tradisjonelle roller som håndverkere, entreprenører, ingeniører og rådgivere. "AI i bransjen – Inspirasjon og muligheter" var temaet på VKE-konferansen som gikk av stabelen 25. april til en fullsatt sal på ærverdige Oslo Militære Samfund.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: