Strengere krav til luftkvalitet kan hindre astma hos barn

Publisert

Illustrasjon: Eurovent bransjeanbefaling 4/23 - 2018, partikler med 2,5 μm i diameter eller mindre kan trenge inn i lungene og forårsake nedsatt lungefunksjon.

Astma er den vanligste kroniske sykdommen hos barn – også i Norge. Nå viser forskning at mange av tilfellene kunne vært unngått skriver NRK i en artikkel basert på en stor studie av data på luftforurensing fra 18 europeiske land og sammenholdt dem med globale tall på astmatilfeller hos barn.

Forurensingskildene forskerne har undersøkt er svevestøv PM 2,5, nitrogendioksid og sot.

– Bare de siste par årene har flere analyser vist sammenhengen mellom luftkvalitet og astma hos barn. Det finnes flere måter vi kan redusere utslippene på. Vi kan og vi bør gjøre noe med det, sier Haneen Khreis som er en av forfatterne av studien.

– Studien viser hvor viktig god luftkvalitet er for å redusere sykdomsbyrden. Balansert ventilasjon med luftrensing med riktige luftfiltre er helt nødvendig i områder med mye svevestøv og NO2, sier Thor Lexow, adm. dir. i VKE.

Studien kan lastes ned her.

Eurovent har laget en bransjeanbefaling for valg av luftfiltre klassifisert etter EN ISO 16890. Veilederen skal gjøre det lettere å velge luftfiltre klassifisert etter den nye filterstandarden.

Eurovents veileder for valg av luftfilter klassifisert etter den nye filterstandarden EN ISO 16890 finner du her.

Flere nyheter

  1. Varmepumper sentralt i Kraftløftet

    I slutten av september leverte NHO og LO en felles strategi for energieffektivisering, varmepumper i bygg og lokal solkraftproduksjon. – Strategien er en driver for betydelig satsing på enøk for å redusere kraftbehovet til bygg og industri og frigi elektrisitet til andre formål enn oppvarming, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: