VKE

Innhold

Veldig aktuelle foredrag

Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

Publisert

Stein Terje Brekke fra Therma Industri AS holder innlegg om betraktning rundt norske standardkontrakter, og spesielt modifiserte «standardkontrakter».

Deltakerne på VKE Årskonferanse gir den terningkast fem av seks i evalueringen.

Det viser foreløpige tall, med svar fra om lag halvparten av de påmeldte. Temaet for årets konferanse var forhold ved tekniske entrepriser, kontrakter og finansiell risiko i prosjekter.
– Forholdet mellom byggherre, hovedentreprenør, underentreprenører og leverandører står sentralt for å oppnå balanserte kontrakter og redusert konfliktnivå, sier administrerende direktør Thor Lexow i VKE.

Fire av fem vil komme neste år
Evalueringene i etterkant viser at temaet traff godt.

  • Godt forberedte og veldig aktuelle foredrag, svarer en av deltakerne.
  • Det var valgt et tema som er veldig aktuelt for bransjen, som gikk som en rød tråd gjennom dagen, poengterer en annen. Og fire av fem svarer de vil delta på neste årskonferanse.

Presentasjonene fra årskonferansen kan lastes ned her:
01_Jan Olaf Dukan_EBA
02_Jørgen Birkeland_Arntzen de Besche
03_Halvard Kilde_Metier OEC
04_Skule Bakka_Caverion
05_Linda Hårvik_VKE Årskonferanse 2019_rev.pdf
06_Stein Terje Brekke_Therma Industri
07_Michael Bors_Statsbygg

Etter konferansen ble det arrangert diskusjonstorg om temaet "Hva mener VKE?".
– Dette ble en fin anledning for å bli bedre kjent med VKE, hva vi står for og gi innspill til hva dere mener VKE skal fronte, sier Lexow. På kvelden ble det holdt festmiddag og styreleder Steinar Holm (GK Norge AS) oppsummerte Årskonferansen.


Nytt styre
I forkant av konferansen ble VKEs årsmøte arrangert, med valg av styre for perioden 2019/2020. Etter valgkomiteens enstemmige innstilling ble Steinar Holm (GK Norge AS) gjenvalgt som styreleder og Pål Haukeland (Therma Bergen AS) gjenvalgt som styremedlem. Roy Holmen (Arctic Kulde AS) ble valgt som nytt styremedlem.
– Årsmøtet og Årskonferansen ble et innholdsrikt arrangement og vi håper at enda flere vil finne veien neste år. Har du tips eller ideer til hva du ønsker skal være på programmet for neste års årskonferanse, så hører vi gjerne fra deg, sier Lexow.