VKE

Innhold

Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

F-gass, Kulde, Høring

Publisert

Illustrasjonsfoto

EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

Nå inviterer EU-kommisjonen til en offentlig høring om regelverket som grunnlag for gjennomgangen som starter opp i høst. Både myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner er invitert til å gi innspill. Det er mulig å gi innspill fram til 29. desember 2020 her.

EU-kommisjonen ønsker å få innspill fra et bredt spekter av interessenter, både offentlige myndigheter, bedrifter, bransjeforeninger, NGO-er, akademia, samt enkeltpersoner.

– VKE er bransjens høringsinstans når regler utformes. Det er viktig å bruke denne anledningen til å spille inn forslag som er tilpasset vår bransje og norske forhold slik at bransjen bidrar til en bærekraftig kulde- og varmepumpebransje sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

F-gassforordningen (EU) nr. 517/2014 ble innført for å redusere utslippene fra sterke fluorholdige klimagasser med to tredjedeler innen 2030. Fordi denne forordningen går foran den internasjonale Montreal-protokollen, så er det behov for justeringer for å sikre samsvar med øvrig regelverk og forpliktelser. I forbindelse med European Green Deal og ny teknologi vil EU-kommisjonen også undersøke om ytterligere utslippsreduksjoner er mulig.

Det er også noen endringer som er nødvendige for å styrke gjennomføringen og etterlevelsen av forordningen. Med disse målene i bakhodet vil EU-kommisjonen evaluere virkningen av dagens forordning og undersøke eventuelle virkninger av alternativer for å forbedre forordningen. Denne innspillsrunden tar derfor sikte på å samle inn synspunkter og dokumentasjon på forordningenes effekt så langt, samt å vurdere en rekke foreslåtte endringer fremover.

VKE jobber for at kuldeanlegg og varmepumper benytter kuldemedier med lav GWP-verdi. VKE mener at valg av kuldemedium må inngå i en større vurdering der risikovurdering, driftskostnader, TEWI (total beregning av drivhusbelastningen i en livsløpsvurdering) og andre kriterier tillegges vekt. I de tilfellene hvor man skal velge mellom kuldemedier med lav eller ingen GWP bør man gjøre en beregning av anleggets totale miljøbelastning over levetiden (inkludert strømforbruk).

– Her er det klart at regelverket må dekke både installasjons- og driftsstadiet for kuldeanlegg og varmepumper. Det å redusere lekkasjer av F-gasser under drift, vedlikehold og avhending er viktig for en seriøs bransje, avslutter Rønning.

VKE deltar og spiller synspunkter gjennom medlemskapet i AREA og Eurovent.

Les også her.

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 4. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 5. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.

 6. Medlemskap

  Knut Skogstad er ny styreleder i VKE

  Det er gjort endringer i styreverv i VKE. Knut Skogstad trer inn som styreleder mens Jens Petter Burud blir ny nestleder.