VKE

Innhold

Bjørn-Osvald Skandsen inn i VKEs styre

Inneklima, Medlemskap, Ventilasjon

Publisert

Bjørn-Osvald Skandsen, nytt styremedlem i VKE. Foto: Byggeindustrien

Systemair har vært et aktivt medlem i VKE i en årrekke og på årsmøtet den 7. mai ble Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair AS, valgt inn i VKE styre. Styret består av syv medlemmer og to vararepresentanter fra både entreprenører innen ventilasjon og kulde og fra leverandørsiden.

VKE er tilknyttet NHO gjennom medlemskap i Byggenæringens Landsforening (BNL) og medlemmer fra VKEs styre er representert i de styrende organer i BNL. VKE har nå 224 medlemmer, noe som er foreningens høyeste medlemstall noensinne.

– Jeg ser frem til å være delaktig i utviklingen av rammevilkårene i bransjen. Systemair tilhører en liten gruppe selskaper med egen produksjon i Norge og jeg tror det er viktig at denne siden av bransjen er representert, uttaler Skandsen.

Felles ansvar å bidra for bransjen
– For oss i Systemair er det en helt naturlig å være medlem av VKE. Vi har et felles ansvar for å bidra med våre syn for å utvikle rammevilkårene i det vi mener riktig retning for et bærekraftig næringsliv. Vi har svært tett dialog med våre kunder i ventilasjonsbransjen og hos boligbyggere, og kan også sette oss inn i deres utfordringsbilde. Vi har alle felles mål – raskt å få fungerende bygg med godt inneklima, poengterer Skandsen.

Inneklima og energisparing går ikke av moten
– Jeg pleier å si at inneklima og energisparing ikke går av moten med det første. Jeg føler vi er på rett sted til rett tid. Utfordringen med pandemien er forbigående, det vil alltid være behov for tjenestene og produktene VKEs medlemsbedrifter produserer, selv om etterspørselen kan følge konjunkturer, sier Skandsen.

Skandsens bidrag
I den siste perioden har VKE arbeidet spesielt med er utdanning, læreplasser, standardisering, digitalisering, sirkulær økonomi samt endringer i lov og forskrifter som har stor betydning for bransjen. Hva vil du kunne bidra med i VKEs styre?

– Jeg tror det må være engasjementet jeg har for ny teknologi og det evige gnålet om at ting må ha økonomiske islett. Vi greier ikke oppnå varige gode løsninger om ikke forretningsmodellene henger med. Vi må være ingeniører og forretningsfolk samtidig, avslutter Skandsen.

Bjørn-Osvald Skandsen er utdannet sivilingeniør innen termodynamikk ved NTNU og har en MBA i markedsføring fra NHH. Han har jobbet med ventilasjon og industriell markedsføring siden 2000 i ulike selskaper, og er i dag administrerende direktør i Systemair AS.

Bjørn-Osvald Skandsen overtar plassen etter Sturla Ingebrigtsen fra TROX Auranor AS, som har sittet i styret i flere perioder siden 2015.

Flere nyheter

 1. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.

 2. F-gass, Kulde, Klima og miljø

  Ulovlig import og salg av F-gasser

  I sommervarmen er det stort behov for tjenestene som kuldebransjen leverer, og dette er det ikke bare lovlydige entreprenører og leverandører som har fått med seg. Det har vært stoppet rekordstore forsendelser av ulovlig innførte F-gasser.

 3. Fagutdanning og sertifisering

  Læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring

  Nå er forslagene til læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring med frist 15. november. Ventilasjonsteknikkfaget blir et eget lærefag i videregående opplæring fra 2021.

 4. Fagutdanning og sertifisering, F-gass

  F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

  Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

 5. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

  EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

 6. Kulde

  Spydspiss innen CO2 i Vestfold

  IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.