Bjørn-Osvald Skandsen inn i VKEs styre

Publisert

Bjørn-Osvald Skandsen, nytt styremedlem i VKE. Foto: Byggeindustrien.

Systemair har vært et aktivt medlem i VKE i en årrekke og på årsmøtet den 7. mai ble Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair AS, valgt inn i VKE styre. Styret består av syv medlemmer og to vararepresentanter fra både entreprenører innen ventilasjon og kulde og fra leverandørsiden.

VKE er tilknyttet NHO gjennom medlemskap i Byggenæringens Landsforening (BNL) og medlemmer fra VKEs styre er representert i de styrende organer i BNL. VKE har nå 224 medlemmer, noe som er foreningens høyeste medlemstall noensinne.

– Jeg ser frem til å være delaktig i utviklingen av rammevilkårene i bransjen. Systemair tilhører en liten gruppe selskaper med egen produksjon i Norge og jeg tror det er viktig at denne siden av bransjen er representert, uttaler Skandsen.

Felles ansvar å bidra for bransjen
– For oss i Systemair er det en helt naturlig å være medlem av VKE. Vi har et felles ansvar for å bidra med våre syn for å utvikle rammevilkårene i det vi mener riktig retning for et bærekraftig næringsliv. Vi har svært tett dialog med våre kunder i ventilasjonsbransjen og hos boligbyggere, og kan også sette oss inn i deres utfordringsbilde. Vi har alle felles mål – raskt å få fungerende bygg med godt inneklima, poengterer Skandsen.

Inneklima og energisparing går ikke av moten
– Jeg pleier å si at inneklima og energisparing ikke går av moten med det første. Jeg føler vi er på rett sted til rett tid. Utfordringen med pandemien er forbigående, det vil alltid være behov for tjenestene og produktene VKEs medlemsbedrifter produserer, selv om etterspørselen kan følge konjunkturer, sier Skandsen.

Skandsens bidrag
I den siste perioden har VKE arbeidet spesielt med er utdanning, læreplasser, standardisering, digitalisering, sirkulær økonomi samt endringer i lov og forskrifter som har stor betydning for bransjen. Hva vil du kunne bidra med i VKEs styre?

– Jeg tror det må være engasjementet jeg har for ny teknologi og det evige gnålet om at ting må ha økonomiske islett. Vi greier ikke oppnå varige gode løsninger om ikke forretningsmodellene henger med. Vi må være ingeniører og forretningsfolk samtidig, avslutter Skandsen.

Bjørn-Osvald Skandsen er utdannet sivilingeniør innen termodynamikk ved NTNU og har en MBA i markedsføring fra NHH. Han har jobbet med ventilasjon og industriell markedsføring siden 2000 i ulike selskaper, og er i dag administrerende direktør i Systemair AS.

Bjørn-Osvald Skandsen overtar plassen etter Sturla Ingebrigtsen fra TROX Auranor AS, som har sittet i styret i flere perioder siden 2015.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: