VKE

Innhold

Bjørn-Osvald Skandsen inn i VKEs styre

Inneklima, Medlemskap, Ventilasjon

Publisert

Bjørn-Osvald Skandsen, nytt styremedlem i VKE. Foto: Byggeindustrien

Systemair har vært et aktivt medlem i VKE i en årrekke og på årsmøtet den 7. mai ble Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair AS, valgt inn i VKE styre. Styret består av syv medlemmer og to vararepresentanter fra både entreprenører innen ventilasjon og kulde og fra leverandørsiden.

VKE er tilknyttet NHO gjennom medlemskap i Byggenæringens Landsforening (BNL) og medlemmer fra VKEs styre er representert i de styrende organer i BNL. VKE har nå 224 medlemmer, noe som er foreningens høyeste medlemstall noensinne.

– Jeg ser frem til å være delaktig i utviklingen av rammevilkårene i bransjen. Systemair tilhører en liten gruppe selskaper med egen produksjon i Norge og jeg tror det er viktig at denne siden av bransjen er representert, uttaler Skandsen.

Felles ansvar å bidra for bransjen
– For oss i Systemair er det en helt naturlig å være medlem av VKE. Vi har et felles ansvar for å bidra med våre syn for å utvikle rammevilkårene i det vi mener riktig retning for et bærekraftig næringsliv. Vi har svært tett dialog med våre kunder i ventilasjonsbransjen og hos boligbyggere, og kan også sette oss inn i deres utfordringsbilde. Vi har alle felles mål – raskt å få fungerende bygg med godt inneklima, poengterer Skandsen.

Inneklima og energisparing går ikke av moten
– Jeg pleier å si at inneklima og energisparing ikke går av moten med det første. Jeg føler vi er på rett sted til rett tid. Utfordringen med pandemien er forbigående, det vil alltid være behov for tjenestene og produktene VKEs medlemsbedrifter produserer, selv om etterspørselen kan følge konjunkturer, sier Skandsen.

Skandsens bidrag
I den siste perioden har VKE arbeidet spesielt med er utdanning, læreplasser, standardisering, digitalisering, sirkulær økonomi samt endringer i lov og forskrifter som har stor betydning for bransjen. Hva vil du kunne bidra med i VKEs styre?

– Jeg tror det må være engasjementet jeg har for ny teknologi og det evige gnålet om at ting må ha økonomiske islett. Vi greier ikke oppnå varige gode løsninger om ikke forretningsmodellene henger med. Vi må være ingeniører og forretningsfolk samtidig, avslutter Skandsen.

Bjørn-Osvald Skandsen er utdannet sivilingeniør innen termodynamikk ved NTNU og har en MBA i markedsføring fra NHH. Han har jobbet med ventilasjon og industriell markedsføring siden 2000 i ulike selskaper, og er i dag administrerende direktør i Systemair AS.

Bjørn-Osvald Skandsen overtar plassen etter Sturla Ingebrigtsen fra TROX Auranor AS, som har sittet i styret i flere perioder siden 2015.

Flere nyheter

 1. Tall og fakta

  Mørke skyer i horisonten for byggebransjen

  NHO lanserte 28. mai sin rapport "Økonomisk overblikk" for andre kvartal 2020. Rapporten viser tydelig de økonomiske konsekvensene som koronaviruset har ført med seg.

 2. F-gass, Kulde, Klima og miljø, Lover og forskrifter

  Beskytt din virksomhet – ikke kjøp ulovlige kuldemedier

  VKE har oversatt en brosjyre utgitt av AREA m.fl. for å øke bevisstheten rundt handel med ulovlige kuldemedier.

 3. F-gass, Kulde

  F-gass – stadige innskjerpelser

  Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å etterfylle med ny F-gass med GWP større enn 2 500 i forbindelse med service og vedlikehold av kjøleutstyr med større fyllinger. Samtidig strammes utfasingen av HFK til for hvert år som går.

 4. Kulde, Energi, Klima og miljø

  Varmepumpe gir stor effektiviseringsgevinst

  I en nylig publisert rapport fra NVE fremheves varmepumper som en nøkkelteknologi for å nå kravene i EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Direktivet har som mål å effektivisere energibruken med 32,5 prosent innen 2030.

 5. Næringspolitikk, Kulde, Klima og miljø

  Pilot-E – har du en spennende idé?

  Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova utlyser nå en ny runde med Pilot-E. Pilot-E er en støtteordning for innovasjonsprosjekter fra idé til marked. I år er fokuset på utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri.

 6. HMS

  Bruk trygge håndverkere!

  VKE har sammen med flere bransjeorganisasjoner publisert en brosjyre med en sjekkliste som vil gjøre det tryggere for kunder å få en teknisk entreprenør på besøk – og tryggere for entreprenøren å besøke kunder.