VKE

Innhold

Miljødirektoratet utsetter fristen for å fornye F-gass-sertifikat

F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

Publisert

Grunnet utfordringer med å avholde eksamen for alle som ønsker å fornye F-gass-sertifikatet har Miljødirektoratet bestemt å utsette fristen for å fornye F-gass-sertifikat til 1. september 2020.

Produktforskriften setter krav til sertifisering av personell og bedrifter som utfører arbeid på anlegg med fluorholdige klimagasser (F-gasser).

Tidsbegrenset gyldighet
Fra 1. juni 2020 vil sertifikatene ha en tidsbegrenset gyldighet på 5 år. Etter dette tidspunkt må både personlige sertifikat og bedriftssertifikat som er mer enn fem år fra utstedelsesdato fornyes. Det betyr at innen 1. juni vil sertifikater som er utstedt før 1. juni 2015 ikke lenger være gyldige.

Ny frist
Mange har meldt seg opp til eksamen nå i vår for å fornye sertifikatene sine. Men p.g.a. situasjonen med fare for koronasmitte, er eksamenene for tiden avlyst eller utsatt. Miljødirektoratet har derfor bestemt å utsette fristen for å fornye F-gass-sertifikatet til 1. september 2020.

Før sommerferien vil Miljødirektoratet gjøre en ny vurdering om det er behov for ytterligere utsettelse. De oppfordrer alle som har sertifikat som er mer enn 5 år gammelt til å melde seg opp til eksamen så snart eksamenssentrene åpner igjen.

Klok beslutning i en vanskelig periode
— Dette er en klok og helt nødvendig beslutning av Miljødirektoratet sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE. Det er viktig at alle bedrifter og montører som har behov for å fornye F-gass-sertifikatet sitt følger med på når eksamenssentrene gjenåpner, slik at de ikke blir stående uten sertifisering etter 1. september.

Les mer om F-gass-sertifisering på Miljødirektoratet.no eller på våre sider.

Flere nyheter

 1. Næringspolitikk, Ventilasjon, Energi

  Enova utsetter nok en gang endringer i støttetilbudet til boligeiere

  VKE skrev i mars et brev sammen med flere andre organisasjoner hvor vi ba klima- og miljøministeren om å doble støttesatsene for energitiltak i boliger ut 2020. I den siste tiltakspakken fra regjeringen har økningen av støttesatsene dessverre uteblitt.

 2. Tall og fakta

  Mørke skyer i horisonten for byggebransjen

  NHO lanserte 28. mai sin rapport "Økonomisk overblikk" for andre kvartal 2020. Rapporten viser tydelig de økonomiske konsekvensene som koronaviruset har ført med seg.

 3. F-gass, Kulde, Klima og miljø, Lover og forskrifter

  Beskytt din virksomhet – ikke kjøp ulovlige kuldemedier

  VKE har oversatt en brosjyre utgitt av AREA m.fl. for å øke bevisstheten rundt handel med ulovlige kuldemedier.

 4. Inneklima, Medlemskap, Ventilasjon

  Bjørn-Osvald Skandsen inn i VKEs styre

  Systemair har vært et aktivt medlem i VKE i en årrekke og på årsmøtet den 7. mai ble Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair AS, valgt inn i VKE styre. Styret består av syv medlemmer og to vararepresentanter fra både entreprenører innen ventilasjon og kulde og fra leverandørsiden.

 5. F-gass, Kulde

  F-gass – stadige innskjerpelser

  Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å etterfylle med ny F-gass med GWP større enn 2 500 i forbindelse med service og vedlikehold av kjøleutstyr med større fyllinger. Samtidig strammes utfasingen av HFK til for hvert år som går.

 6. Kulde, Energi, Klima og miljø

  Varmepumpe gir stor effektiviseringsgevinst

  I en nylig publisert rapport fra NVE fremheves varmepumper som en nøkkelteknologi for å nå kravene i EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Direktivet har som mål å effektivisere energibruken med 32,5 prosent innen 2030.