Oppdatert veiledning for valg av luftfiltre

Publisert

Eurovent 4/23 - 2020 - Valg av luftfiltre klassifisert etter EN ISO 16890 for allmenn ventilasjon – tredje utgave.

Eurovent har utgitt tredje utgave av veiledningen Eurovent 4/23 som skal gjøre det lettere å velge luftfiltre klassifisert etter filterstandarden EN ISO 16890. Den nye utgaven er oversatt til norsk.

Filterstandarden EN ISO 16890 har erstattet EN 779. Den nye standarden har etablert et effektivitets-klassifiseringssystem for luftfiltre for allmenn ventilasjon basert på partikkelformet materiale (PM). Det erstatter åtte filterklasser som ble brukt tidligere.
– Veilederen fra Eurovent gir en oversikt over forskjellene mellom klassifisering etter den gamle og den nye standarden for filterklasse og anbefalte kombinasjoner av filterkvalitet, opplyser Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Tre partikkelstørrelser for ventilasjonsfiltre
Den nye klassifiseringen angir hvor effektivt luftfilteret skiller ut partikkelstørrelser (ePM1, ePM2,5, ePM10), og gir helt nye muligheter for å dimensjonere inneluftkvalitet. Veiledningen, Eurovent 4/23 – 2020, har blant annet som mål er å øke bevisstheten om energieffektiviteten ved luftfiltre.

Oppdater anbefaling ved flertrinnsfiltrering
Krav til filtreringsgrad kan oppnås ved å anvende egnede filterklasser (ettrinnsfiltrering) eller kombinasjoner av filterklasser (flertrinnsfiltrering). Dette muliggjør en optimalisering av filtreringssystem og spesielt å øke energieffektiviteten. Utskillingsgrad ved flertrinnsfiltrering kan beregnes etter metoden i EN ISO 16890.

Tredje utgave av Eurovent 4/23-veiledningen har oppdatert tabellen med anbefalte kombinasjoner av filterklasser som tilfredsstiller krav til minste utskillingsgradene for aktuelle kategorier av uteluftskvalitet og tilluftskvalitet. Tabellen i veilederen er ikke er uttømmende, og det anbefales å kontakte en filterleverandør for optimalt valg.

Relevant for alle som prosjekterer og drifter bygg
– Veiledningen er en god innføring med praktiske tabeller og oppdaterte verdier som vi har oversatt til norsk, forteller Lexow. Veiledningen Eurovent 4/23 henvender seg til alle yrkesaktører innen bygg og VVS som arbeider med ventilasjonssystemer.
– Spesielt rådgivere, eiendomsforvaltere, entreprenører og leverandører av utstyr vil ha nytte av denne veiledningen for luftfiltre, sier Lexow.

Last ned veiledning Eurovent 4/23 – 2012 tredje utgave her.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: