Avgiften på HFK-gasser øker igjen

Publisert

Espen Rønning, fagsjef i VKE, anbefaler aktører i bransjen å ta hensyn til avgiftsøkningen på f-gasser når de veileder sine kunder om rehabilitering av gamle anlegg og investering i nye anlegg. Foto: VKE

I forslaget til statsbudsjett for 2023 som ble lagt frem 6. oktober er det foreslått videre økning CO2-avgiften. Dermed øker avgiften på f-gasser med nesten 25 prosent.

Klimamålene styrer
Med den foreslåtte økningen følger regjeringen opp målsetningen om å øke CO2-avgiften opp til 2 000 kr per tonn CO2-ekvivalent innen 2030. Avgiften er foreslått økt fra 766 til 952 kroner per tonn CO2-ekvivalent.

– Det har vært lite debatt rundt CO2-avgiften etter at forslaget til statsbudsjett ble sluppet, så vi tror at forslaget vil bli vedtatt i det endelige statsbudsjettet, sier Espen Rønning, fagsjef i VKE.

CO2-avgift og kuldemedier
– CO2-avgiften er nok noe man først og fremst forbinder med utslipp i forbindelse med forbrenning av fossile brensler, men det er den samme satsen som benyttes for alle klimagasser, sier Espen Rønning.

De fleste syntetiske kuldemedier er sterke klimagasser, blant annet fordi de har en veldig lang levetid når de lekker ut i atmosfæren. I rapportene til FNs klimapanel er denne klimapåvirkningen tallfestet ved at kuldemediene får en verdi for globalt oppvarmingspotensial (GWP). Disse verdiene brukes av norske og utenlandske myndigheter i sammenheng med avgifter og annet lovverk.

Tabellen under viser noen kuldemedier med GWP og størrelsen på CO2-avgift fra 1. januar 2023.

 

Kuldemedium GWP CO2-avgift (per kg kuldemedium)
R-32 675 642,6
R-134a 1430 1 361,4
R-410A 2087,5 1 987,3
R-513A 629,2 599,0

I tillegg til CO2-avgiften kommer også prisen på selve kuldemediet og mva. GWP-verdier som benyttes til beregning av avgiften kan finnes i Skatteetatens "Kodeveileder for særavgifter".

Avgiften vil fortsette å øke
– Det er ingenting som tilsier at dette blir den siste store økningen av CO2-avgiften, den langsiktige målsetningen er at avgiften skal opp til 2 000 kr per tonn CO2-ekvivalent. De to siste statsbudsjettene har avgiften økt med 176 og 186 kr per tonn CO2-ekvivalent, og økningen kommer nok til å ligge på samme nivå årlig fremover, fortsetter Espen Rønning.

– Ved en fremtidig lekkasje av et kuldemedium med høy GWP kan kunden risikere å sitte igjen med en kjemperegning, avslutter Espen Rønning.

Du kan lese mer om kuldemedier- og f-gass her.

Flere nyheter

  1. Rammeavtale for juridiske tjenester

    VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS. Medlemsbedrifter kan gjennom avtalen få advokatbistand til sterkt rabatterte priser på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

  2. Opplæringskontorene beholder dagens rolle

    Opplæringskontorenes viktigste rolle er å sikre kvaliteten på yrkesopplæringen gjennom koordinering og støtte til både lærlinger og bedrifter. Nå har Kunnskapsdepartementet endelig fått ferdigstilt forskrift til opplæringsloven og etter mye trykk fra arbeidslivets parter har opplæringskontorene beholdt dagens rolle som navet i lærlingeløpet.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: