Beregning av kuldemedieavgift endres

Uten varsel til bransjen har Finansdepartementet bestemt at grunnlaget for beregningen av avgifter på hydrofluorkarboner (HFK) endres per 1. januar 2023.

Avgift på HFK
Som VKE skrev om i fjor økte CO2-avgiften ved årsskiftet fra 766 til 952 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Men nå viser det seg at det ikke er den eneste endringen som skjer. Finansdepartementet har samtidig i stillhet endret beregningsgrunnlaget for avgiften. Forskrift om endring i forskrift om særavgifter ble kunngjort 19. desember med virkning fra 1. januar 2023 inneholdt nye verdier for globalt oppvarmingspotensial (GWP) for avgiftsbelagte HFKer.

— Endringen har kommet fordi det gjennom Parisavtalen er bestemt at Norge fremover skal benytte tall fra FNs klimapanels (IPCC) femte hovedrapport (AR5) for klimagassrapportering, uttaler Alice Gaustad i Miljødirektoratet. Men det er viktig å huske at annet regelverk, som f-gass-forordningen fremdeles forholder seg til den fjerde hovedrapporten (AR4), fortsetter hun.

FNs klimapanels faglige grunnlag
IPCC gir ut nye hovedrapporter med noen års mellomrom. Ny forskning på ulike gassers påvirkning på klimaet blir der presentert i delrapporten om det naturvitenskaplige grunnlaget. De offisielle tallene for kuldemediers globale oppvarmingspotensial (GWP) hentes fra disse rapportene.

All regulering har frem til nå brukt tall fra AR4 som ble utgitt i 2007. Men for å beregne avgifter og offisielle klimagassutslipp vil man fremover benytte AR5 som ble utgitt i 2014.

IPCC publiserte det naturvitenskaplige grunnlaget for den sjette hovedrapporten (AR6) høsten 2021, mens selve synteserapporten blir publisert i løpet av våren 2023. GWP-verdiene fra denne rapporten vil antageligvis på sikt overta for de tidligere rapportene, men dette er politiske prosesser som tar flere år.

Tabellen under viser et utvalg av kuldemedier som benyttes enten alene eller i kuldemedieblandinger.

Kuldemedium GWP – AR4 GWP – AR5 GWP – AR6
R-23 14 800 12 400 14 600
R-32 675  677 771
R-125 3 500 3 170 3 740
R-134a 1 430 1 300 1 530
R-143a 4 470 4 800 5 810
R-227ea 3 220 3 350 3 600

De nye verdiene som skal benyttes til beregning for avgiften er vist i tabellen i kolonne GWP – AR5.

Manglende kodeveileder for særavgifter
GWP-verdiene som hentes fra IPCCs rapporter er kun for énkomponent kuldemedier og ikke kuldemedieblandinger. Disse verdiene og en beregning av avgiftsatsen kan vanligvis hentes fra Skatteetatens kodeveileder for særavgifter.

– Årets kodeveileder som burde vært tilgjengelig for bransjen senest ved nyttår har ifølge Skatteetaten blitt forsinket pga. IT-problemer. VKE har presset på og Skatteetaten har lovet at ny kodeveilederen skal publiseres snarest, sannsynligvis i starten av uke 2 i 2023, sier Espen Rønning fagsjef i VKE.

Oppdatering 23. januar:
Kodeveilederen er nå oppdatert og kan finnes på Skatteetatens hjemmeside.

 

Flere nyheter

  1. Rammeavtale for juridiske tjenester

    VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS. Medlemsbedrifter kan gjennom avtalen få advokatbistand til sterkt rabatterte priser på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

  2. Opplæringskontorene beholder dagens rolle

    Opplæringskontorenes viktigste rolle er å sikre kvaliteten på yrkesopplæringen gjennom koordinering og støtte til både lærlinger og bedrifter. Nå har Kunnskapsdepartementet endelig fått ferdigstilt forskrift til opplæringsloven og etter mye trykk fra arbeidslivets parter har opplæringskontorene beholdt dagens rolle som navet i lærlingeløpet.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: