Artikler

Vis filtrering

300 resultater

Type artikkel
Velg område
300 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Strømkrisen løses med enøk

  – De historiske høye strømprisene vi nå opplever gjør mange gode energitiltak lønnsomme. Våre medlemsbedrifter leverer løsningene som får ned energibehovet, effekttoppene og samtidig sikrer godt inneklima, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

 2. Høring på ny f-gassforordning

  VKE er positive til endringene som blir foreslått i revidering av f-gassforordningen. Det vil blir krav til lekkasjekontroll for flere fluorholdige klimagasser og det blir økt fokus på alternative kuldemedier i f-gass-sertifiseringen.

 3. Energieffektivisering er løsningen

  Ikke siden energikrisen på 70-tallet har enøk eller energieffektivisering i bygg hatt større aktualitet. Med strømpriser uten sidestykke i norsk sammenheng er alle tiltak som monner av betydning. VKEs medlemmer jobber med praktisk energieffektivisering gjennom tiltak på tekniske installasjoner, slik som byggautomatisering, behovsstyring, varmegjenvinning og varmepumper.

 4. Oppdatert veiledning for valg av luftfiltre

  Eurovent har utgitt fjerde utgave av veiledningen Eurovent 4/23 som skal gjøre det lettere å velge luftfiltre klassifisert etter filterstandarden EN ISO 16890. Den nye utgaven er oppdatert i tråd med WHOs retningslinjer for luftkvalitet i 2021 og oversatt til norsk.

 5. Hvordan digitalisere produktdata?

  PDT Norge har laget en film som viser hvor sømløst et produkt flyter mellom produsent, salgsledd og utførende. Se filmen her!

 6. Vannbåren varme i større bygg

  Nå er endringer i byggteknisk forskrift (TEK) fastsatt med virkning fra 1. juli. Det ble ingen klimabaserte energikrav der man blandet sammen energibehov og klimagassutslipp. Men et nytt krav for å fremme energifleksible bygninger. – Kravet om felles varmesentral for større bygg er i praksis et krav om vannbåren varme, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: