VKE

Innhold

Enova endrer støttesatser fra april 2020

Illustrasjon: Enova SF

Enova melder at de endrer støttesatsene for energitiltak på boliger fra april 2020. Støtten til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe fjernes og maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres fra kr 15.000 til kr 10.000 fra samme dato. Dette er blant flere endringer i støttesatser som Enova nå varsler.

Enova begrunner endringene i støtte med at flere av tiltakene Enova støtter i boligmarkedet viser en positiv utvikling.

– Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet. En viktig del av jobben vår er å vurdere når disse teknologiene kan klare seg i markedet med mindre hjelp og når de kan stå helt på egne bein. Vi mener de justeringene vi gjør nå kommer på et riktig tidspunkt med tanke på markedsutviklingen for de berørte teknologiene. Dette gir oss samtidig rom til å støtte andre gode boligtiltak, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

– Det er bra at Enova anerkjenner virkningen og samfunnsnytten av varmepumper i energisystemet, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE. VKE mener at varmepumper er energieffektivt og miljøvennlig og derfor blant de foretrukne teknologier til romoppvarming og varmtvann. Det er derfor viktig at støtten opprettholdes for de mest kostbare installasjonene slik som bergvarmepumper og andre væske-til-vann-varmepumper som har stor nytte i energisystemet, men som tar litt lengre tid å tjene inn. Det er synd at maksimalstøtten til balansert ventilasjon reduseres kraftig, poengterer Lexow.

– I tillegg til en stor energibesparelse gir balansert ventilasjon et sunnere inneklima med jevn fordeling av friskluft, i riktig mengde og med ønsket temperatur. – Tiltak på bygningskroppen som etterisolering og tetting krever et velfungerende ventilasjonssystem for å opprettholde et sunt og godt inneklima. Samtidig gir balansert ventilasjon rensing av uteluften før den slippes inn. – Dette er noe som er spesielt viktig for dem som er plaget av allergi, astma eller er sensitiv for støv, avslutter Lexow.

Les mer på Enovas hjemmeside.

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 4. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 5. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 6. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.