Enova endrer støttesatser fra april 2020

Illustrasjon: Enova SF.

Enova melder at de endrer støttesatsene for energitiltak på boliger fra april 2020. Støtten til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe fjernes og maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres fra kr 15.000 til kr 10.000 fra samme dato. Dette er blant flere endringer i støttesatser som Enova nå varsler.

Enova begrunner endringene i støtte med at flere av tiltakene Enova støtter i boligmarkedet viser en positiv utvikling.

– Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet. En viktig del av jobben vår er å vurdere når disse teknologiene kan klare seg i markedet med mindre hjelp og når de kan stå helt på egne bein. Vi mener de justeringene vi gjør nå kommer på et riktig tidspunkt med tanke på markedsutviklingen for de berørte teknologiene. Dette gir oss samtidig rom til å støtte andre gode boligtiltak, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

– Det er bra at Enova anerkjenner virkningen og samfunnsnytten av varmepumper i energisystemet, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE. VKE mener at varmepumper er energieffektivt og miljøvennlig og derfor blant de foretrukne teknologier til romoppvarming og varmtvann. Det er derfor viktig at støtten opprettholdes for de mest kostbare installasjonene slik som bergvarmepumper og andre væske-til-vann-varmepumper som har stor nytte i energisystemet, men som tar litt lengre tid å tjene inn. Det er synd at maksimalstøtten til balansert ventilasjon reduseres kraftig, poengterer Lexow.

– I tillegg til en stor energibesparelse gir balansert ventilasjon et sunnere inneklima med jevn fordeling av friskluft, i riktig mengde og med ønsket temperatur. – Tiltak på bygningskroppen som etterisolering og tetting krever et velfungerende ventilasjonssystem for å opprettholde et sunt og godt inneklima. Samtidig gir balansert ventilasjon rensing av uteluften før den slippes inn. – Dette er noe som er spesielt viktig for dem som er plaget av allergi, astma eller er sensitiv for støv, avslutter Lexow.

Les mer på Enovas hjemmeside.

Flere nyheter

  1. En bølgedal for byggebransjen

    2024 blir et tøft år for byggebransjen. Høye renter og byggekostnader gjør at vi venter fallende byggproduksjon i år. Vi anslår en vekst igjen i 2025, ettersom rentekutt vil stimulere etterspørselen, samt drahjelp fra noen store byggeprosjekter i offentlig regi.

  2. Kunstig intelligens i klimabransjen

    Kunstig intelligens (AI) vil spille en sentral rolle i å forbedre effektiviteten og innovasjonen i ulike bransjer, påvirke arbeidsmetoder og utfordre tradisjonelle roller som håndverkere, entreprenører, ingeniører og rådgivere. "AI i bransjen – Inspirasjon og muligheter" var temaet på VKE-konferansen som gikk av stabelen 25. april til en fullsatt sal på ærverdige Oslo Militære Samfund.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: