VKE

Innhold

  • VKE
  • Artikler
  • Seminar kontrakter og prosjektgjennomføring

Seminar om kontrakter og prosjektgjennomføring

Publisert

Illustrasjonsfoto

VKE inviterer til en praktisk gjennomgang av de kritiske fasene i entreprisekontrakter.

 

Målet med seminaret er å øke kompetansen og redusere konfliktnivået mellom partene i prosjekter. Det vil bidra til bedre effektivitet og lavere kostnader for alle parter.

Målgruppe:
Ledere, prosjektledere og nøkkelpersoner hos hoved- og underentreprenører.

Innhold:

  • Tilbudsfase med vekt på entrepriseform, kontraktsdokumenter, avvik, kalkyleforutsetninger
  • Utførelsesfasen med vekt på kontraktspartenes ytelser og endringer (varsling og konsekvens)
  • Overtagelsesfasen – sluttoppgjør og mangler

Seminaret er tverrfaglig og en oppfølging av arbeidet med konflikter i prosjekter fra høsten 2018, som er et samarbeid mellom VKE, Nelfo og 7 av bransjeforeningene i BNL. Arrangør er EBA, MLF, NAML, Nelfo, NML, Rørentreprenørene, TEF, VBL og VKE.

Innledere er erfarne advokater i EBA, Nelfo og Rørentreprenørene. Seminaret er gratis.

Trondheim: 14. november 2019, Clarion Hotel & Congress - Brattøra 

Stavanger:  21. november 2019, Clarion Hotel Air - Sola

Oslo: 26. februar 2020, Kuben vgs, Kabelgaten 10 - 12 - Møterom "Kjettingen"

Bergen: 24. mars 2020, tidspunkt og sted kommer snart.