Artikler

Vis filtrering

48 resultater

Type artikkel
Velg område
48 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Kiwa – ny medlemsfordel

  VKE har inngått en avtale med Kiwa om rabatt på kurs og andre tjenester. Avtalen vil gi våre medlemmer en rimeligere tilgang til en av Norges ledende aktører innen testing, inspeksjon, sertifisering og kurs.

 2. Mer av alt – raskere

  "Mer av alt – raskere" er den fengende tittelen på rapporten som energikommisjonen leverte 1. februar til olje- og energiministeren. Rapporten inneholder en rekke tiltak og anbefalinger for å få til et taktskifte i norsk energipolitikk. VKE har gått gjennom rapporten og ser mange gode tiltak innen varmepumper, varmegjenvinning og energieffektivisering som er kjernevirksomheten til våre medlemmer.

 3. Strømkrisen løses med enøk

  – De historiske høye strømprisene vi nå opplever gjør mange gode energitiltak lønnsomme. Våre medlemsbedrifter leverer løsningene som får ned energibehovet, effekttoppene og samtidig sikrer godt inneklima, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

 4. Energieffektivisering er løsningen

  Ikke siden energikrisen på 70-tallet har enøk eller energieffektivisering i bygg hatt større aktualitet. Med strømpriser uten sidestykke i norsk sammenheng er alle tiltak som monner av betydning. VKEs medlemmer jobber med praktisk energieffektivisering gjennom tiltak på tekniske installasjoner, slik som byggautomatisering, behovsstyring, varmegjenvinning og varmepumper.

 5. Vannbåren varme i større bygg

  Nå er endringer i byggteknisk forskrift (TEK) fastsatt med virkning fra 1. juli. Det ble ingen klimabaserte energikrav der man blandet sammen energibehov og klimagassutslipp. Men et nytt krav for å fremme energifleksible bygninger. – Kravet om felles varmesentral for større bygg er i praksis et krav om vannbåren varme, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

 6. Veiledning el-tavler

  VKE har inngått et samarbeidet med Norsk Eltavleforening. Som fageier til to elektrofag, nemlig ventilasjonsteknikkfaget og kulde- og varmepumpeteknikkfaget ønsker VKE å bidra til at bransjen får faglig påfyll for å ivareta kvalitet og HMS i arbeidet med eltavler til ventilasjons-, kulde- og varmepumpeanlegg.

 7. Spennende program på VKE-konferansen

  Hovedtemaet for VKE-konferanse 2022 er bærekraft og digitalisering i klimamarkedet – hva skjer og hvor skal vi? I år har vi satt sammen et knippe gode foredragsholdere som skal lose oss gjennom muligheter og forventninger til hvordan vi skal jobbe for å bidra til å nå bærekraftsmål.

 8. TEK må fremme bærekraftige byggverk

  – Det er riktig å sette klimagasskrav til byggverk. Men dette må gjøres helhetlig slik at miljøkrav i TEK tar hensyn til hele bygningens livsløp og ikke bare byggestadiet. Det tar kanskje et år å bygge noe som skal driftes i 100 år, da må man gjøre det riktig fra starten, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

 9. Energieffektivisering først!

  EU-kommisjonen slapp i sommer forslag til revidert energieffektiviseringsdirektiv (EED) og fornybardirektiv (RED). Direktivene er høyt prioritert av EU som en del av klimapakken 'Fit for 55', EUs plan for å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Olje- og energidepartementet gjennomførte en nasjonal høring som VKE har svart på.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: