Venter betydelig fall i klimamarkedet

Publisert

Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

Koronapandemien og tiltakene for å begrense smitten har sendt norsk økonomi inn i en lavkonjunktur. Deler av økonomien stoppet helt opp i mars og april, og veksten i 2020 ventes å bli historisk svak.

2020 likevel bedre enn fryktet
Mye har gått bedre enn fryktet og det er først og fremst boligbyggingen som ventes å gå bedre enn i forrige prognose. Koronakrisen har så langt rammet bygg og anlegg i mindre grad enn mange andre næringer, men utsiktene for nybygg de nærmeste årene er svekket. Til tross for koronakrisen, viser prognosene en nedgang på kun 2 % i byggemarkedet i år, men nedgangen kan tilta i styrke neste år. Da venter Prognosesenteret en nedgang på 5 %, etterfulgt opphenting i 2022, med 4,5 % vekst, målt i faste priser.

Etterdønningene vil merkes i mange år
Selv om mye av samfunnet har åpnet opp igjen, vil etterdønningene av pandemien merkes i mange år, både her hjemme og globalt. Myndighetene har siden kommet med store tiltakspakker i flere runder for å avhjelpe den for mange håpløse situasjonen. Selv om smitten har økt noe siden grensene åpnet i midten av juli, er virusutbruddet i Norge for øyeblikket fortsatt under kontroll. Det gir håp om at samfunnet og økonomien vil fortsette å returnere til mer normale forhold framover.

– BNLs og bransjeforeningenes arbeid med tiltakspakker for å holde hjulene i gang har bøtet på noe av fallet i byggenæringen, sier Thor Lexow, adm.dir i VKE.

Venter betydelig fall i alle regioner
Verdien av nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg tilknyttet bygg anslås til 12,3 mrd. kroner i 2019, som var omtrent det samme som i 2018, målt i faste priser. Nedgangen ser ut til å bli noe mindre enn vi fryktet denne våren, og vekst i installasjon i nye yrkesbygg kan bidra til at klimamarkedet får volumvekst i år. Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig.

Prognosene for 2021 viser en nedgang på nesten 9 %, målt i faste priser. Det er imidlertid større usikkerhet rundt disse anslagene enn normalt. Igangsettingen har utviklet seg litt sterkere enn ventet den siste tiden. I tillegg vil ventilasjonsarbeidene på store prosjekter igangsatt i 2019 antakelig fortsette inn i 2021, og dempe svingningene noe. Det vil si at veksten i år kan bli lavere, og nedgangen neste år, mindre.

Markedsrapport klimamarkedet 2020-2_350.jpg

Klimamarkedet holder seg oppe i de fleste regioner i år, med unntak av Sørlandet, der aktiviteten ligger an til å falle allerede i år. De andre regionene får nedgang neste år. Midt-Norge er ventet å få en sterkere opphenting i 2022 enn de andre regionene.

Kalkulasjonspriser for tekniske fag fortsetter å øke og utgjorde 43 % av kostnadene for kontorbygg i 2019. Kalkulasjonsprisen for ventilasjon og kjøling i kontorbygg økte med godt over 4 % i perioden fra 2018 til 2019.

VKEs markedsrapport høsten 2020
VKE Markedsrapport for klimamarkedet gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS. Med klimamarkedet mener vi markedet for installasjon og vedlikehold av ventilasjons- og kulde-/varmepumpeanlegg, inkludert automatikk og produkter. I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i næringsbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og i prosesskjøling i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten.

Medlemmer av VKE kan laste ned markedsrapporten her (krever innlogging).

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: