VKE

Innhold

Venter betydelig fall i klimamarkedet

Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

Publisert

Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

Koronapandemien og tiltakene for å begrense smitten har sendt norsk økonomi inn i en lavkonjunktur. Deler av økonomien stoppet helt opp i mars og april, og veksten i 2020 ventes å bli historisk svak.

2020 likevel bedre enn fryktet
Mye har gått bedre enn fryktet og det er først og fremst boligbyggingen som ventes å gå bedre enn i forrige prognose. Koronakrisen har så langt rammet bygg og anlegg i mindre grad enn mange andre næringer, men utsiktene for nybygg de nærmeste årene er svekket. Til tross for koronakrisen, viser prognosene en nedgang på kun 2 % i byggemarkedet i år, men nedgangen kan tilta i styrke neste år. Da venter Prognosesenteret en nedgang på 5 %, etterfulgt opphenting i 2022, med 4,5 % vekst, målt i faste priser.

Etterdønningene vil merkes i mange år
Selv om mye av samfunnet har åpnet opp igjen, vil etterdønningene av pandemien merkes i mange år, både her hjemme og globalt. Myndighetene har siden kommet med store tiltakspakker i flere runder for å avhjelpe den for mange håpløse situasjonen. Selv om smitten har økt noe siden grensene åpnet i midten av juli, er virusutbruddet i Norge for øyeblikket fortsatt under kontroll. Det gir håp om at samfunnet og økonomien vil fortsette å returnere til mer normale forhold framover.

– BNLs og bransjeforeningenes arbeid med tiltakspakker for å holde hjulene i gang har bøtet på noe av fallet i byggenæringen, sier Thor Lexow, adm.dir i VKE.

Venter betydelig fall i alle regioner
Verdien av nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg tilknyttet bygg anslås til 12,3 mrd. kroner i 2019, som var omtrent det samme som i 2018, målt i faste priser. Nedgangen ser ut til å bli noe mindre enn vi fryktet denne våren, og vekst i installasjon i nye yrkesbygg kan bidra til at klimamarkedet får volumvekst i år. Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig.

Prognosene for 2021 viser en nedgang på nesten 9 %, målt i faste priser. Det er imidlertid større usikkerhet rundt disse anslagene enn normalt. Igangsettingen har utviklet seg litt sterkere enn ventet den siste tiden. I tillegg vil ventilasjonsarbeidene på store prosjekter igangsatt i 2019 antakelig fortsette inn i 2021, og dempe svingningene noe. Det vil si at veksten i år kan bli lavere, og nedgangen neste år, mindre.

Markedsrapport klimamarkedet 2020-2_350.jpg

Klimamarkedet holder seg oppe i de fleste regioner i år, med unntak av Sørlandet, der aktiviteten ligger an til å falle allerede i år. De andre regionene får nedgang neste år. Midt-Norge er ventet å få en sterkere opphenting i 2022 enn de andre regionene.

Kalkulasjonspriser for tekniske fag fortsetter å øke og utgjorde 43 % av kostnadene for kontorbygg i 2019. Kalkulasjonsprisen for ventilasjon og kjøling i kontorbygg økte med godt over 4 % i perioden fra 2018 til 2019.

VKEs markedsrapport høsten 2020
VKE Markedsrapport for klimamarkedet gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS. Med klimamarkedet mener vi markedet for installasjon og vedlikehold av ventilasjons- og kulde-/varmepumpeanlegg, inkludert automatikk og produkter. I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i næringsbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og i prosesskjøling i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten.

Medlemmer av VKE kan laste ned markedsrapporten her (krever innlogging).

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 4. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 5. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.

 6. Medlemskap

  Knut Skogstad er ny styreleder i VKE

  Det er gjort endringer i styreverv i VKE. Knut Skogstad trer inn som styreleder mens Jens Petter Burud blir ny nestleder.