VKE

Innhold

Mange følger ikke opp kravene i F-gassforordningen

F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

Publisert

Alle varmepumper skal installeres og vedlikeholdes av fagfolk som er sertifisert for jobben. Foto: Kjersti Moxness, Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet publiserte fredag 6. mars 2020 resultatet av en tilsynsaksjon av selgere av fluorholdige klimagasser (HFK-er), forhandlere varmepumper med HFK og installasjonsvirksomheter som ble gjennomførte høsten 2019. Til sammen ble 28 virksomheter kontrollert.

– Kontrollaksjon viser at selgere av HFK-gass og forhandlere av utstyr med slik gass ikke følger regelverket og kontrollerer at denne sterke klimagassen blir forsvarlig håndtert. Vi vil derfor følge opp med nye tilsyn om kort tid, sier Bjørn Bjørnstad direktør i Miljødirektoratet.

Sterke klimagasser som skal fases ut
Bruk av de sterkeste fluorholdige gasser skal fases ut og i 2018 ble det innført strengere regler for bruk av HFK-er i Norge. På Miljødirektoratet sine nettsider finner du veiledning til det nye F-gassregelverket.

Varmepumper og kjøle/fryseutstyr inneholder (HFK-er). HFK-er er svært sterke klimagasser og står for rundt 2,5 prosent av de norske klimagassutslippene. For å unngå at denne HFK-gassen lekker under installasjon, etterfylling eller annet vedlikehold av varmepumper må alle som gjør dette arbeidet være sertifisert.

Over halvparten av varmepumpeforhandlerne bryter reglene
Regelverket er tydelig på at forhandlere av utstyr, for eksempel varmepumper/kjøleanlegg, har plikt til å forsikre seg om at den som kjøper en varmepumpe i butikk eller på nett bruker en sertifisert installatør.

– Det betyr varmepumpen må selges med installasjon eller at kjøper dokumenterer at installasjonen blir gjort at sertifisert personell, sier Bjørn Bjørnstad.

Nye tilsyn om kort tid
Miljødirektoratet melder at de om kort tid følger vi opp med nytt tilsyn av selgere av HFK-gass og utstyrsforhandlere. Kontrollen vil også omfatte salg av HFK-gass til bilverksteder. HFK-gasser er også kuldemedium i luftkondisjoneringsanlegg i biler.

– VKE arbeider for en seriøs og miljøbevisst bransje. F-gassregelverket er komplisert og vi gir råd og veileder våre medlemsbedrifter slik at regelverket enkelt kan overholdes, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

VKE har samlet informasjon om F-gass her.

Lese hele saken på Miljødirektoratet.no og last ned rapporten.

Flere nyheter

 1. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.

 2. F-gass, Kulde, Klima og miljø

  Ulovlig import og salg av F-gasser

  I sommervarmen er det stort behov for tjenestene som kuldebransjen leverer, og dette er det ikke bare lovlydige entreprenører og leverandører som har fått med seg. Det har vært stoppet rekordstore forsendelser av ulovlig innførte F-gasser.

 3. Fagutdanning og sertifisering

  Læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring

  Nå er forslagene til læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring med frist 15. november. Ventilasjonsteknikkfaget blir et eget lærefag i videregående opplæring fra 2021.

 4. Fagutdanning og sertifisering, F-gass

  F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

  Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

 5. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

  EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

 6. Kulde

  Spydspiss innen CO2 i Vestfold

  IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.