Seminar: Ombruk i VVS-bransjen

Publisert

Seminaret arrangeres og sponses av Multiconsult, VKE, Futurebuilt, Statsbygg, Proptech Innovation og Construction City.

Den grønne, sirkulære bølgen skyller over byggebransjen. I første bølgetopp ser vi krav til ombrukskartlegging skumme, men bakenfor følger en større bølge og omstilling av hele vår verdikjede. Velkommen til vårens viktigste seminar for VVS-bransjen!

Forskning viser at VVS står for hele 20 % av utslippene for nybygg og mer enn det dobbelte ved rehab. Samtidig fører hyppige ombygginger og riving til at mye verdifullt utstyr kastes. Skal vi ta klima- og naturkrisen på alvor kan ikke lengre brukt VVS-utstyr sees på som avfall, men som en ressurs.

I BAE-næringen dukker det stadig opp ombruksinitiativer, men lite i stor skala, og sjeldent for VVS spesifikt. Samtidig blir insentiver og krav til avfallsreduksjon og ombruk flere og strengere: nye TEK-krav trer snart i kraft, EUs taksonomi og flere sertifiseringsordninger har fått nye kriteriesett.

Potensialet for ombruk innen VVS er stort og uutnyttet, og tiden er inne for å sette fart. For å kickstarte arbeidet inviterer et bredt bransjesamarbeid til seminar i toppsalen på MUNCH.

Seminar og workshop
Dagen starter med foredrag fra noen av de fremste aktørene innen ombruk, som danner et kunnskapsgrunnlag og gir innsikt i hva som rører seg i bransjen. Deretter bretter vi opp ermene i workshop med spissede tema som Pragmatisk dokumentasjon, Ombruksgrossisten, Demonteringsentreprise, Risikohåndtering og Produktorientert urban mining. Målet er en plan for videre arbeid og konkrete aksjoner. Workshopen ledes og følges opp av Proptech Innovation, Futurebuilt og Construction City. Dagen avsluttes med kunstforedrag og gratis besøk på MUNCH-museet.

Befaring og sosialt
Påmeldte til fysisk deltakelse inviteres også til omvisning i Entra-bygget Kristian Augusts gate 13, med spesielt fokus på VVS. Prosjektet er Norges første bygg med ombruk i større skala. Med inntil 80 % ombruk har de redusert utslippene med 70 % og satt ombruk på agendaen for hele bransjen. Etter befaringen legges det til rette for en felles middag i nærheten.

Praktisk informasjon
Seminaret henvender seg til personer i BAE-næringen som ombruk av VVS-utstyr er relevant for, som har tanker rundt realisering av ombruk, og mulighet til å gjøre noe med det.

Seminar og workshop – fysisk deltagelse
Når: 24. mai kl. 09.00 - 16.00 (kaffe og registrering fra 09.00. Seminarstart 09.30)
Hvor: MUNCH, Edvard Munchs plass 1, Oslo
Pris: Seminar og workshop er gratis, påmelding er nødvendig. Antallsbegrensning. Gi beskjed om du ikke kan møte, slik at andre får plassen.

Fysisk deltakelse er forbeholdt bransjen. Studenter henvises til å følge seminaret digitalt.

Seminar – digital deltagelse
Når: 24. mai kl. 09.30 - 13.15
Hvor: Link sendes i god tid på forhånd
Pris: Seminar er gratis, påmelding nødvendig.

Befaring – tilvalg fysisk deltakelse
Når: 23. mai kl. 14.00 - 16.00
Hvor: Kristian August gate 13, Oslo
Pris: Gratis. Antallsbegrensning

Middag etter befaring kl. 16.30 på Café Tekehtopa, St. Olavs Plass 2. Betales av den enkelte. Antallsbegrensning.

Meld deg på her.

Reise
Tilreisende oppfordres til å reise kollektivt og bidra til at utslippene ifm. arrangementet holdes nede. Deltakere som må fly for å delta fysisk, oppfordres til digital deltakelse.
MUNCH er 10 min gange fra Oslo S. Bjørvika er nærmeste buss/trikkestopp. Sykkelparkering utenfor. Sykkelhotell ved Oslo S. Bysykkelstativ på Sukkerbiten, Rostockgata, Bjørvika.

Seminaret arrangeres og sponses av Multiconsult, VKE, Futurebuilt, Statsbygg. Proptech Innovation og Construction City.

Flere nyheter

  1. Rammeavtale for juridiske tjenester

    VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS. Medlemsbedrifter kan gjennom avtalen få advokatbistand til sterkt rabatterte priser på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

  2. Opplæringskontorene beholder dagens rolle

    Opplæringskontorenes viktigste rolle er å sikre kvaliteten på yrkesopplæringen gjennom koordinering og støtte til både lærlinger og bedrifter. Nå har Kunnskapsdepartementet endelig fått ferdigstilt forskrift til opplæringsloven og etter mye trykk fra arbeidslivets parter har opplæringskontorene beholdt dagens rolle som navet i lærlingeløpet.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: