Sterk nedgang i nybyggmarkedet, både for yrkesbygg og boligbygg

Publisert

Illustrasjonsfoto: Prognosesenteret.

Renteøkninger og høye byggekostnader ventes å føre til fallende byggproduksjon i år. – Vi antar 7,0 prosent nedgang i verdien av byggproduksjonen i 2023, nullvekst i 2024 og videre i 2025 en vekst på 5,4 prosent, målt i faste priser, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

Til tross for uvanlig høy inflasjon i Norge og i landene rundt oss har aktiviteten i norsk økonomi holdt seg overraskende høy lenge. Høy olje- og gasspris har gitt store eksportinntekter til Norge i 2022. Energiprisene ser ut til å bli lavere fremover enn hva sentralbanken la til grunn i desember. SSB venter at norsk økonomi er ved et vendepunkt, men tilbakeslaget blir mildere enn tidligere fryktet.

Mer enøk, bevaring og gjenbruk øker ROT-markedet
Et stadig større fokus på klima og miljø føre til mer bevaring og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse fremfor å bygge nytt. Slike ombygginger, eller boligtransformasjoner kan på sikt gi stort potensiale for vekst i ROT-boligmarkedet som fortsetter å vokse år for år i våre prognoser. Også høyere strømpriser har gitt insentiver til gjennomføring av energieffektiviserende tiltak. I statsbudsjett for 2023 ble Enovas og Husbankens bevilgninger økt. – Stortinget har også bedt regjeringen gi Enova et tilleggsmandat for å satse mer på energieffektivisering i bygg, og en handlingsplan ventes å komme med Statsbudsjettet 2024, sier Lexow.

Fallende materialkostnader
Veksten i materialkostnadene, både som følge av pandemi og krig i årene 2021 og 2022, har avtatt mye gjennom høsten 2022. Vi venter at materialkostnadene skal noe mer ned før de stabiliserer seg, men da på et høyere nivå enn før pandemien. Økte arbeidskraftkostnader vil hindre at de samlede byggekostnadene faller, men de vil trolig flate ut på et høyt nivå.

Nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg
Markedet for nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg i bygg er beregnet til 14,7 mrd. kroner i 2022. Det er en volumøkning på 5 prosent fra 2021, til tross for sterk prisvekst. Oppsvinget skyldes sterkere aktivitet enn ventet innen yrkesbyggsegmentet i fjor. I år er det derimot ventet en sterk nedgang i nybyggmarkedet, både for yrkesbygg og boligbygg. I år er det ventet omtrent flat utvikling i klimamarkedet, etterfulgt av en nedgang på 5,8 prosent neste år. Får vi et oppsving i nybyggingen i 2025 som Prognosesenteret venter, kan vi få en vekst i klimamarkedet på 6,3 prosent i 2025, målt i faste priser.

Vekst i antall VVS- og kuldemontører
– Det vært bra vekst i antall sysselsatte blant VVS- og kuldemontører. I 2022 var det 3,5 prosent flere ansatte enn i 2021, tilhørende bransjekodene for rørleggere, VVS-montører og kuldemontører mv., avslutter Lexow.

VKEs markedsrapport vår 2023
VKE Markedsrapport for klimamarkedet gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS.

Med klimamarkedet mener vi markedet for installasjon og vedlikehold av ventilasjons- og kulde-/varmepumpeanlegg, inkludert automatikk og produkter. I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i næringsbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og i prosesskjøling i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten.

Les hele markedsrapporten på medlemssiden (krever innlogging).

Flere nyheter

  1. En bølgedal for byggebransjen

    2024 blir et tøft år for byggebransjen. Høye renter og byggekostnader gjør at vi venter fallende byggproduksjon i år. Vi anslår en vekst igjen i 2025, ettersom rentekutt vil stimulere etterspørselen, samt drahjelp fra noen store byggeprosjekter i offentlig regi.

  2. Kunstig intelligens i klimabransjen

    Kunstig intelligens (AI) vil spille en sentral rolle i å forbedre effektiviteten og innovasjonen i ulike bransjer, påvirke arbeidsmetoder og utfordre tradisjonelle roller som håndverkere, entreprenører, ingeniører og rådgivere. "AI i bransjen – Inspirasjon og muligheter" var temaet på VKE-konferansen som gikk av stabelen 25. april til en fullsatt sal på ærverdige Oslo Militære Samfund.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: